Skip to main content
Tue, 02/07/2017 - 13:50
เป็นที่ฮือฮากันพอสมควรเมื่อล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดออกมาเปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 256
Tue, 02/07/2017 - 11:53
มันอาจจะดูเหนือความคาดหมาย หรือในปัจจุบันคงเป็นเรื่องปกติ ไปเสียแล้วนั้น แต่การเกิดขึ้นของมัน ไม่ได้สวยงาม ทั้งยังเหน็บหนาว เจ็บปวด กับเส้นทางที่เราต่างต้อง
Mon, 02/06/2017 - 23:21
หนุ่มสาว หนุ่มสาวจะก้าวเดินท้าทวีกล้า ลบล้างรอยหยุดหยาบเหยียด ศักดิ์ศรีหนุ่มสาวนี้ คิดเป็นหาญ  
Thu, 02/02/2017 - 20:48
หอนาฬิกา ม้าลาย บันได ลิฟต์ ตัวเงินตัวทอง ครุย ฯลฯ หลายความเชื่อ หลากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย หลายครั้งก็มีดราม่า "ความเหมาะสม" "กาลเทศะ" จึงชวนคุยเรื่องนี้อีกหนทั้งในมุมสังคมวิทยามานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ ยุกติ-อภิญญา-เจษฎา-วัชรพล-สรยุทธ
Wed, 12/09/2015 - 14:09
"บทความแรก" จาก CCP ถึง สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCCU เนื่องใน "แถลงการณ์ฉบับแรก" ของสภาฯ
Fri, 12/04/2015 - 15:09
แม่โจ้เสรีเพื่อประชาธิปไตย เขียนถึงกระบวนการประชามติเรื่องมหาลัยออกนอกระบบของ ม.แม่โจ้ ที่ผ่านมาว่าเป็นเพียงละครปาหี่ เพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาา สภามหาวิทยาลัย โดยการนำของกรรมการบริหารสภามหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุม และมีมติออกมาว่า มหาวิทยาลัย มีความพร้อม ที่จะออกนอกระบบ โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยเพียงสามคนเท่านั้น
Thu, 12/03/2015 - 13:21
การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยเรียนและการออกกลางคัน ต้องมีรูปแบบที่กว้างมากขึ้น ไม่ใช่ใช้วิธีเดียวแล้วจะแก้ได้ทุกปัญหา” แม้จะมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยเด็กคล้ายกัน แต่บริบทที่แตกต่าง ทำให้การเข้าไปช่วยเหลือ ต้องทำด้วยวิธีการที่ต่างกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การมีข้อมูลเชิงประจักษ์จึงมีความจำเป็น
Thu, 12/03/2015 - 00:46
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เตรียมพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งในปีนี้นอกจากจะมีการเรียนรู้ทางวิชาการแล้วก็ยังมีการสอดแทรกทักษะด้านอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม
Thu, 11/05/2015 - 13:58
ชี้การต่อสู้ของชาว LGBTiQ หรือผู้คิดไปในแนวเดียวกันนี้ ไม่ได้จบลงหลังศาลสูงสุดของสหรัฐฯมีคำพิพากษารับรองสิทธิการสมรส แต่ควรผลักดันต่อสู้เพื่อสร้างตัวตน เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการนิยามตีตราของสังคม การจัดลำดับช่วงชั้นของเพศสภาพภายในสังคม ที่มักจะเกิดการสร้างหมวดหมู่ กลุ่มก้อนระดับย่อยที่ไม่เป็นธรรมด้วย
Wed, 10/28/2015 - 23:59
คำประกาศความเป็นไทเมื่ออายุ 18 ปี ข้าพเจ้าจะไม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเกณฑ์ทหารของกองทัพไทย
Sat, 09/19/2015 - 09:09
ชี้พัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องได้รับ “สิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์”  จึงสามารถตอบสนอง-รับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพของพลเมือง  
Wed, 09/02/2015 - 01:56
ทำความรู้จัก “ร็องเง็ง จังหวะ ซัมเป็ง” ผ่านคำบอกเล่า ลุงเซ็ง ชายสูงวัยที่ได้ชื่อว่าเป็นครูภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านชายแดนใต้ เผยเป็นการรวมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ตั้งแต่สเปนเข้ามาค้าขายในแถบลังกาสุกะ ซึ่งพาวัฒนธรรมเข้ามาด้วย
Mon, 07/27/2015 - 20:27
ประธานสภานักศึกษา แม่โจ้-แพร่ฯ เขียนถึงค่าใช้จ่ายมากที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ภายใต้วาทกรรม "สปริตของนักศึกษา" ผ่านรายจ่ายสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น เสื้อ หรือ "เงินรุ่น" ชี้ข้ออ้างเรื่องเครื่องแบบกับการปกปิดและสร้างความเท่า(กัน)เทียม นั้นสุดท้ายมันก็ปิดไม่ได้ว่าใครรวยหรือจน
Wed, 07/22/2015 - 13:55
ว่าด้วยการอธิบายเพิ่มเติมหลังแชร์ประสบการณ์งงๆ กับการรับน้องที่ “ไม่มีใครรู้จักกู แล้วมาสวัสดีกูทำไม?” ของ ‘บาส LLTD’ ชี้เป็นก้าวแรกของการยอมรับอำนาจเถื่อนที่ใหญ่กว่า เพราะเราไม่รู้จักต้องคำถามกับความไม่ชอบมาพากลของมัน
Tue, 07/14/2015 - 23:50
รายงานวิจัยของธนาคารโลก (2558)  ชี้ให้เห็นว่า การลดความขาดแคลนครูเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญสำหรับการยกระดับคุณภาพและการลด ความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทย
Fri, 07/03/2015 - 20:32
เอกรินทร์ ต่วนศิริ เล่า 6 ประเด็น การเผชิญกับการใส่ร้ายป้ายสีต่อขบวนการนักศึกษาตอนสถานการณ์ภาคใต้เริ่มปะทุขึ้นรอบใหม่เมื่อปี 2547