Skip to main content
Sun, 04/30/2017 - 21:24
กางหนังสือ เปิดตำรา เด็กไทยเรียนเรื่อง 2475  อย่างไร                                 
Thu, 04/27/2017 - 11:38
  “ทุกๆ วันข้าพเจ้าต้องการไตร่ตรองกับตนเอง ทั้งยังต้องการเริ่มต้นใหม่กับตนเองอยู่เสมอ” อันโตนิโอ กรัมชี่ : ข้าพเจ้าเกลียดวันขึ้นปีใหม่ การสอนที่มีรอยยิ้มและความเจ็บปวด เราไปโรงเรียนด้วยคำว่า “ครู” นักเรียนเรียกเราว่า “ครู” คำเป็นครูเริ่มเข้ามาจับแน่นกับตัวเรา เราแบกความหวังและความท้าทายในใจ มันเป็นเชื้อไฟให้การฝึกสอนของเรามีความหมาย   และแล้ว…
Sat, 04/01/2017 - 15:20
ชัยภูมิ แปลว่า พื้นที่มีชัย หรือ ทำเลที่เหมาะ อาจจะเหมาะแก่การอยู่อาศัย การเพาะปลูก การใช้สอย หรือกระทั่งเหมาะแก่การงอกงามเติบโต แม้จะมีหินมีทรายปนบ้าง แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงเชื่อว่า “ชัยภูมิ” จะค
Sun, 03/26/2017 - 17:12
'เยาวชนกำพร้าไร้ผืนแผ่นดินใดโอบรับมนุษย์ไร้ใบกำกับในประเทศที่เธอเป็นได้ครึ่งคนเสียงสะท้อนกึกก้องหุบเขากลองชนเผ่าตีสะบัดบอกเรื่องราวเราจงภูมิใจ
Wed, 03/22/2017 - 22:34
The reading room ห้องสมุดเล็กๆซ่อนตัวอยู่บริเวณใจกลางเมืองย่านสีลม ทำขึ้นตามความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันความรู้ แหล่งข้อมูลด้านศิลปะ และเปิดเป็นพื้นที่ให้คนที่สนใจได้มาแลกเปลี่ยนทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิล
Sun, 03/19/2017 - 18:45
  ' ฆ่าเขาทำไม 'เสียงใครหลายคน ตะโกนถามเด็กหนุ่ม ผู้มีรอยยิ้มงดงามกระสุนปืน ต่ำทรามช่วยตอบคำถาม พวกเราที
Sat, 03/11/2017 - 18:06
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการเสวนาวิชาการ "ระเบียบ การบังคับใช้ และภาพลักษณ์นิสิต: เครื่องแบบนิสิต" ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฏ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thu, 03/02/2017 - 13:58
ย้ายชื่อนักศึกษาปี 1 เข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย เดือดร้อนหรือได้ประโยชน์ สัมภาษณ์นักวิชาการด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ธเนศวร์ เจริญเมือง - ยอดพล เทพสิทธา ต่อข้อถกเถียงยอดฮิตหลังนักศึกษาปี 1 ต้องย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย โดยสถาบันการศึกษามักยกเรื่องรักษาพยาบาล การจัดงบประมาณของสถาบันการศึกษา รวมทั้งการอำนวยความสะดวกเรื่องเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม มีคำถามตามมาว่าย้ายทำไม ใครได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์จริงหรือ และสร้างความเดือดร้อนให้นักศึกษาหรือไม่
Wed, 03/01/2017 - 01:18
เหมือนจะเป็นคำถามในทุกยุคทุกสมัยของนักศึกษา ชั้นปี1 ในหลายมหาวิทยาลัย ที่จะถูกบังคับให้ต้องย้ายมาอาศัยอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย โดยมีกฎมากมาย และจำกัดเวลาการเข้าออก อย่างรัดกุม ในขณะบางที่ต้องเช็คชื่อ แสดงตัวตนอยู่ทุกวันด้วย นักศึกษาบางคนที่ไม่อยากอยู่หอพักก็จะคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิ บางคนก็คิดว่าเป็นการปิดกั้นให้คนอื่นๆที่มีรายได้น้อยมาอยู่หอพัก และก็จะพบข้ออ้างและกฎระเบียบมากมาย ที่ใช้ควบคุมนักศึกษา  จนหลายคนอาจอึดอัดในการใช้ชีวิต เด็กหลังห้อง ชวนมาหาคำตอบ กับ ผศ. ดร.ยอดพล เทพสิทธา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นักวิชาการที่ศึกษาการเมืองการปกครองและกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การบังคับให้อยู่หอในว่ามีความจำเป็นหรือในการบังคับให้นักศึกษาปี1อยู่หอในและ ข้ออ้างอมตะที่เราเคยได้ยินในการควบคุมนักศึกษานั้น ฟังขึ้นหรือไม่
Tue, 02/21/2017 - 16:57
7 ปีผ่านมาใครจะรู้ว่าญาตินักโทษคดีเผาศาลากลาง ชะตากรรมก็อาจไม่ต่างจากคนที่ถูกคุมขังเท่าไรนัก บ้างถึงขั้นต้องร่อนเร่พเนจร บ้างชีวิตไม่ปกติ หากินวันต่อวัน ความหวังเดียวคือรอเสาหลักออกจากคุก เ
Tue, 02/14/2017 - 23:20
  องค์กรนักศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันในการฝึกความเป็นพลเมืองของสังคม มีการฝึกเรื่องสิทธิและหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนทำให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแสดงออกในลักษณะต่างๆ และเรียกร้องสิทธิต่างๆผ่านหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อผลประโยชนต่อนักศึกษาในอดีต องค์กรนักศึกษา อย่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา มีความโดดเด่นและทรงพลังทางการเมือง ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยมากมาย นักศึกษากลายเป็นที่พึ่งอันสำคัญต่อขบวนการการเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ เมื่อเวลาเดินทางมาถึงในปัจจุบันกลับมีคำถามอย่างกว้างที่เราอาจได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่าเมื่อสังคมเกิดวิกฤติปัญหาแล้วนักศึกษาไปอยู่ที่ไหน อาจกล่าวได้ว่ามีนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวประเด็นต่างของสังคมการเมืองอยู่บ้าง หากแต่กลุ่มเหล่านั้นก็เป็นกลุ่มอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัยมิใช่องค์กรอันเป็นทางการโดยตรงของนักศึกษา อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พลังของนักศึกษาหายไป และองค์กรนักศึกษายังคงเป็นตัวแทนของนักศึกษาหรือเป็นเพียงแค่แรงงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เราจึงชวนคุยเรื่องนี้กับนักกิจกรรมผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
Tue, 02/14/2017 - 00:11
ก้อนดินจะบินไปสู่ดาว----------------------------------
Thu, 02/09/2017 - 23:26
Thu, 02/09/2017 - 23:03
เพื่ออิสรภาพของ ไผ่ ดาวดิน