Skip to main content
Sun, 03/26/2017 - 17:12
'เยาวชนกำพร้าไร้ผืนแผ่นดินใดโอบรับมนุษย์ไร้ใบกำกับในประเทศที่เธอเป็นได้ครึ่งคนเสียงสะท้อนกึกก้องหุบเขากลองชนเผ่าตีสะบัดบอกเรื่องราวเราจงภูมิใจบนดงดอยรัฐขีดสีแเดงแม้แววตาเธอหลบต่ำรอยยิ้มไม่มั่นใจเอียงอาย
Sun, 03/19/2017 - 18:45
  ' ฆ่าเขาทำไม 'เสียงใครหลายคน ตะโกนถามเด็กหนุ่ม ผู้มีรอยยิ้มงดงามกระสุนปืน ต่ำทรามช่วยตอบคำถาม พวกเราที