ข้อมูลเชิงประจักษ์ ช่วยลดจำนวนนักเรียนออกกลางคันเพราะตั้งท้องได้อย่างไร

3c4teen แหล่งรวมความรู้เพื่อการศึกษาและการพัฒนาเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะทางเพศโดยการมีส่วนร่วม เผยแพร่บทความจากงานศึกษาของ สเตฟานี พสากี นักวิจัยแห่ง สภาประชากร (Population Council) ที่ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาของเด็กผู้หญิงกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ตั้งคำถามว่า “การตั้งท้องเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กผู้หญิงลาออกจากโรงเรียนกลางคันใช่ไหม?” หากอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการออกกลางคันสูงทั้งคู่ อะไรเป็นสาเหตุของอะไร? คำถามนี้มีความสำคัญต่อการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสำหรับการพัฒนาโครงการเพื่อวัยรุ่นหญิง

พสากีชี้ให้เห็นว่าคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับบริบทเป็นสำคัญ ในพื้นที่ที่เด็กสาวเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีโอกาสในการจ้างงาน ซึ่งทั้งตัวเด็กและผู้ปกครองเห็นคุณค่าของการศึกษา (พสากีเรียกบริบทเช่นนี้ว่า “ประเทศเอ”) การตั้งครรภ์อาจเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้เด็กผู้หญิงต้องหยุดเรียนกลางคัน ส่งผลให้เกิดการลดทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิง
 
ส่วนสถานการณ์ใน “ประเทศบี” ซับซ้อนกว่านั้นมาก เด็กผู้หญิงมีโอกาสน้อยกว่า อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนแทบไม่เห็นคุณค่าของการให้เด็กผู้หญิงมีการศึกษา  ดังนั้น การออกกลางคันของเด็กหญิงจึงมาจากหลายสาเหตุ และการแต่งงาน การตั้งครรภ์ เกิดขึ้นเพราะขาดทางเลือกอื่นในชีวิต
 
อ่านรายละเอียดบทความได้ที่ : http://3c4teen.org/post/3135