Skip to main content
Wed, 10/07/2015 - 15:58
ทหารค่ายเม็งรายมหาราช เรียก 2 นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย เข้าค่ายสอบชั่วโมงเศษ หลังจัดรำลึก 6 ตุลา กังวลข้อความโพสต์อิทปลุกระดม สอบไปร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาที่กรุงเทพฯ-ขอนแก่นด้วยหรือไม่
Mon, 10/05/2015 - 12:56
ธเนศ วงศ์ฯ ชี้ Queer หมายถึง พฤติกรรมทางเพศที่มีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง ตั้งคำถามหลังจากการยอมรับการแต่งงานของเกย์แล้ว เราจะยอมรับการแต่งงานแบบหลายผัวหลายเมีย (Polygamy) ด้วยไหม สุกฤตยา วิพากษ์บทอัศจรรย์ (บทร่วมรัก) ในวรรณคดีอภิรมย์หรือข่มขืน ระบุตัวบทบอกถึงความสมยอมแต่ถ้าจะให้อ่านว่าข่มขืนต้องอ่านอีกแบบ
Tue, 09/29/2015 - 15:36
ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ‘โรม-บาส’ แกนนำธรรมศาสตร์เสรีฯ วาดฝันสภาฯ ที่ควรจะเป็น ก้าวข้ามตัวอักษรที่เขียน กดดันหรือต่อรองผู้บริหารมหาวิทยาลัยมากขึ้น
Sat, 09/26/2015 - 02:03
รายงานพลเรียนเสวนา : การศึกษาทางเลือกฤาทางรอด วิทยากรชี้การศึกษาทางเลือกไม่ใช่ทางรอดของประเทศไทย แต่ทางรอดของประเทศไทยคือการมีการเมืองการปกครองที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะการศึกษาที่ดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการ แนะเอาลูกหลานออกจากความจน - ให้เคารพในตัวผู้อื่น
Wed, 09/23/2015 - 19:22
รายงานเสวนาที่สังคมศาสตร์ มช. หัวข้อ “รับน้อง” กิจกรรมนักศึกษา อิสรเสรีภาพที่เราเลือกได้? ‘จีน พุธิตา’ ชวนนักศึกษาออกไปมองเห็นปัญหาสังคมบ้าง ไม่ใช่อยู่แต่ในกิจกรรมรับน้องที่ไม่สร้างสรรค์ ชี้นอกจากจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว ยังส่งเสริมการยอมรับต่ออำนาจได้ง่าย เชื่อฟังรุ่นพี่ไม่ตั้งคำถาม
Wed, 09/23/2015 - 15:24
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สนองนโยบายประเทศ เร่งสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยยุทธการ ผลักดันเด็กกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ สู่นักคิดทฤษฏีใหม่ๆ ตั้งสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สร้างกิจกรรมใน-นอกห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกกระตุ้นศักยภาพเด็กผ่านการคิด-ทำ โครงการนวัตกรรม
Tue, 09/22/2015 - 16:51
รายงานเสวนา สุโขทัยกับอาเซียน : มองปัจจุบันผ่านอดีตจากมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี ผู้จัดชี้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งเหมือนกับสุโขทัยถึงจะเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ตอนในของแผ่นดินก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นรัฐปิด แต่เป็นรัฐที่เปิดสู่ประชาคมโลกรัฐหนึ่งในยุคนั้น
Sun, 09/20/2015 - 18:04
นักศึกษาชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา ม.มหาสารคาม ลงพื้นที่ชุมชนบ่อแก้ว ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน สภาพปัญหาผลกระทบ แนวทางแก้ไข รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต
Fri, 09/18/2015 - 20:33
หลังผู้จัดการ กยศ. เผยต้องฟ้องผู้ไม่ชำระหนี้และหากเมื่อไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษา ต้องขอศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อไปบังคับยึดทรัพย์ผู้กู้ ซึ่งเป็นปีแรก เผยขณะนี้ยึดแล้ว 786 ราย รวมเป็นเงิน 22 ล้านบาท
Mon, 09/14/2015 - 22:09
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เปิดงาน “เยาวชน คิดดี ทำดี สู่จิตอาสา” ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแข่งรถในทาง เสริมสร้างทุนทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นำเสนอผลงาน
Mon, 09/14/2015 - 14:35
รุ่นพี่และรุ่นน้องปี 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมประเพณีที่โดดเด่นและสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียกกันว่า “ประเพณีรับน้องขึ้นดอย” โดยกิจกรรมเดินขึ้นดอยปีนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมต่างแชร์ภาพและติดแฮชแท็กว่า #cmutrekking2015 กันถ้วนหน้า
Fri, 09/11/2015 - 23:33
งามศุกร์ รัตนเสถียร-ฮารา ชินทาโร่-สมัคร์ กอเซ็ม ร่วมคุย ผู้จัดหวังสร้างความตระหนักรู้เท่าทันสังคมโลก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวสมัยใหม่ โดยผ่านการบรรยายของวิทยากรที่ศึกษาข้อมูลจากหนังสืออย่างตรึงแน่น แล้วปริทัศน์ออกมาเป็นภาษาพูด
Thu, 09/10/2015 - 22:56
พริษฐ์ ชิวารักษ์ เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทอัดคลิปชวนร่วมลงชื่อในแคมเปญเปลี่ยนวิชา "หน้าที่พลเมือง" เป็น "ปรัชญาและจริยศาสตร์" แทน
Tue, 09/08/2015 - 01:21
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เผยจะดำเนินการสอบ O-NET โดยใช้ข้อสอบแบบ ‘อัตนัยง เริ่มในปีการศึกษา 2559 เริ่มนำร่อง ป.6 วิชาภาษาไทย
Mon, 09/07/2015 - 17:49
'ลลิตา-ยุกติ-ปิยรัฐ’ ร่วมแลกเปลี่ยน ชี้โซตัสสะท้อนระบบอำนาจนิยมในสังคมไทย สวนทางกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แรงกว่านั้นคือการรับน้องที่ทำให้คนไม่เป็นคน
Sun, 09/06/2015 - 22:55
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กลุ่มคณาจารย์ผู้ห่วงใยศิษย์ รวมด้วยประชาชน จัดงานแถลงข่าวต่อกรณีการโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จี้คสช.ต้องออกมารับผิดชอบต่อเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปกับการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ประกาศจะรณรงค์ต่อต้านการทำงานของคสช.ให้ถึงที่สุด