Skip to main content
Wed, 03/01/2017 - 13:27
วงเสวนา Blognone รวมพลคนติดเกมส์แต่ก็ยังได้ดี ปรเมศวร์ มินศิริ แนะควรแบ่งเวลาเพราะเวลาเป็นเรื่องสำคัญ ชี้เกมส์ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นที่ตัวคนมากกว่านักเล่น E-Sport ระบุเกมส์เมอร์ไทยมีเพียง 5% ถึง 10% ที่จะสามารถหารายได้เลี้ยงชีพได้จากเกมส์
Mon, 02/27/2017 - 19:54
อีกหนึ่งตัวแทนของเด็กยุคใหม่ เกมส์ไม่เคยทำร้ายใครมีแต่มนุษย์ที่ทำร้ายกันเอง เปรียบมีดถ้าอยู่ในมือพ่อครัวก็คืออุปกรณ์ทำครัวหากอยู่ในมือโจรก็คืออาวุธ  
Mon, 02/27/2017 - 15:37
ในงานเสวนาเรื่อง  "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ความเป็นมา หลักการ และข้อควรพิจารณา" ณ ห้อง 1208 ชั้น 2 ตึกสิรินธรารัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ ลำปางเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2560 ที่ผ่านมา มีการพูดถึง - "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"  เป็นหัวข้อย่อยในเสวนา โดย ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
Sun, 02/26/2017 - 22:56
ในงานเสวนาเรื่อง  "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ความเป็นมา หลักการ และข้อควรพิจารณา" ณ ห้อง 1208 ชั้น 2 ตึกสิรินธรารัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ ลำปางเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2560 ที่ผ่านมา มีการพูดถึง "การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ"  เป็นหัวข้อย่อยในเสวนา โดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ 
Sat, 02/25/2017 - 23:49
เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2560 ณ ห้อง 1208 ชั้น 2 ตึกสิรินธรารัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง มีงานเสวนาเรื่อง  "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ความเป็นมา หลักการ และข้อควรพิจารณา"  โดย  ผศ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ได้กล่าวในหัวข้อ  "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์"
Fri, 02/24/2017 - 20:50
       เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  ร่วมกับคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   และการสัมมนาวิชาการ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประเสริฐ  เขียนนิลศิริ (ห้องบรรยาย ๓) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี  นายวัส  ติงสมิตร  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการทำงานเชื่อมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” 
Fri, 02/24/2017 - 13:27
ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. หลังออก พ.ร.บ.ใหม่ เพิ่มดอกเบี้ยอีก นักวิชาการชี้แนวคิด กยศ.
Thu, 02/23/2017 - 20:52
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ชี้เกมมีทั้งข้อดีข้อเสีย แนะรู้จักแบ่งเวลาเล่นเกม มอง ‘E-sports’ ก็เป็นกีฬา ที่ต้องฝึกฝนมีระเบียบวินัย เตือนอย่าลืมมิติของเพื่อนที่มาร่วมทีมด้วย
Thu, 02/23/2017 - 17:44
เทคโนโลยีทำให้การขายของและธุรกรรมออนไลน์เป็นไปได้ง่ายขึ้น “แม่ค้าออนไลน์” เป็นอีกทางเลือกของนักศึกษาที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน แต่อีกโจทย์ใหญ่คือการแบ่งเวลาเรียนพร้อมกับบริหารเวลาทำธุรกิจเสริมจะเป็นของยากสำหรับพวกเขาหรือไม่
Thu, 02/23/2017 - 14:35
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติ 212 เสียง เห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ...  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้กลายเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ