Skip to main content
Thu, 03/16/2017 - 15:23
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินงานผลปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับที่3)  
Tue, 03/14/2017 - 16:31
ฟังเสียง นักศึกษาและเจ้าของหอพัก ย่านจันทรเกษม ต่อการจัดระเบียบหอพักแยกชาย-หญิง ชี้การพักร่วมกันมีความหลากหลาย ย้ำอยู่เป็นคู่ไม่มีปัญหา ขณะที่เจ้าของหอมองวัฒนธรรมเปลี่ยน ควรดูที่ความพึ่งพอใจของผู้เช่า
Sat, 03/11/2017 - 18:06
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการเสวนาวิชาการ "ระเบียบ การบังคับใช้ และภาพลักษณ์นิสิต: เครื่องแบบนิสิต" ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฏ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mon, 03/06/2017 - 20:06
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2560 เฟสบุ๊คชื่อ อรรถพล ประภาสโนบล นักศึกษาฝึกสอน จากคณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ภาพผลงานภาพวาด ของนักเรียนไทใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปง ที่ตนเป็นผู้สอน ที่สะท้อนสังคมไทยในมุมมองของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างน่าสนใจ 
Fri, 03/03/2017 - 16:22
ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เผยว่า ในปัจจุบันในข้อมูลเราได้ทำงานมามีเด็กนอกระบบการศึกษาที่อยู่ในวัยเรียนประมาณ 2 แสนคน เรามีเด็กยากจนอยู่ในระบบการศึกษาขั้นเพื่อนฐานอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากแต
Fri, 03/03/2017 - 16:05
คุณธานินทร์ ทิมทอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท Learn Education เผยว่า ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ อนาคตเชื่อว่าจะเดินไปในทางที่เรียกว่า  AI : artificial intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เมื่อไม่นานมานี้ World Economic Forum ได้ทำวิจัยคาดการว่าอีกประมาณ 10 ป
Fri, 03/03/2017 - 15:59
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา กล่าวว่า วิจัยในการศึกษาต้องเป็นงานของผู้เรียนไม่ใช่งานของผู้สอนและเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก เพราะเป็นกระบวนการในการพัฒนาปัญญาของมนุษย์ เนื่องด้วยในปัจจุบันเด็กสามารถหาความรู้ได้จากGoogle จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้จากครู ครูจึงมีหน้าที่
Fri, 03/03/2017 - 15:56
ดร.รังสรรค์  มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยว่า ต้องชมนะว่าหนังสั้นทำได้ดีสะท้อนมากผมยอมรับว่าจริง การศึกษาของเราเหมือนเป็นจำเลยแตะไปตรง ไหนมีแต่ปัญหาหมดเลยถ้าพูดถึงเชิงระบบ ผลที่ได้ตัวเด็กเรายังไม่ค่อยพึงพอใจในคุณภาพ อย่างที่เป็นประเด็นเ
Fri, 03/03/2017 - 15:46
พริษฐ์ ชิวารักษ์  กล่าวว่า  ตนรู้สึกโชคดีที่อยู่โรงเรียนเตรียมอุดมเนื่องจากว่าโรงเรียนเตรียมอุดมเป็นโรงเรียนที่ไม่ค่อยเจอในเรื่องสยองทางการศึกษา ซึ่งระบบการศึกษานั้นเราไม่ได้เอาหนังสือไปฟาดหัวใครให้ตายแต่เราทำลายตัวตนของคน ทำให้คนเรากลายเป็นอื่นที่ไม่ใช้ตัวตนของเรา
Fri, 03/03/2017 - 15:44
26 มี.ค. 60 เวลา 13.00 น. หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง 7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย นำโดยวิทยากร 1.ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก 2.รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล 3.อาจารย์จำรัส ช่วงชิง 4.รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 5.คุณธานินทร์ ทิมทอง 6.ดร.ไกรยส  7.ภัทราวาทคุณพริษฐ์ ชิวารักษ์ และดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์