เพนกวิน นร.ม.5 แนะเลิกยัดเยียด 'คำขวัญวันเ­ด็ก' แต่ควรหนุนเด็กมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตมากขึ้น

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้มอบคำขวัญวันเด็กในปี 59 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 59 ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” โดยเมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมา Thaivoicemedia ได้สัมภาษณ์ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับคำขวัญวันเด­็กประจำปีนี้

นายพริษฐ์ มองว่า ควรจะยกเลิก การที่จะให้นายกรัฐมนตรีต้องมอบคำขวัญวันเ­ด็กให้กับเด็กประจำทุกปี เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็นการสื่อสารทางเดียวที่ยัดเยียดให้เด็ก­เป็น ทางที่ดีควรจะส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เด็กไ­ด้มีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้เด็กมีบทบาทใ­นการกำหนดอนาคตและทิศทางชีวิตของตัวเองและ­บ้านเมืองให้มากขึ้น ผู้ใหญ่ควรจะฟังเด็กให้มากขึ้น ไม่ใช่จะฟังในสิ่งที่อยากฟัง คำขวัญวันเด็ก เป็นการสะท้อนถึงระบบอำนาจนิยมในการศึกษาไ­ทย ไม่ได้สร้างผลดีต่อการพัฒนาความคิดของเด็ก คำขวัญวันเด็ก ไม่สามารถสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งในระ­ดับประเทศและระดับสากล

นอกจากนี้ เว็บไซต์ประชาไท ได้นำคำขวัญวันเด็กตั้งแต่สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2499 เป็นต้นมาเพื่อสำรวจเนื้อหาของคำขวัญดังนี้