Skip to main content
Mon, 04/17/2017 - 17:45
17 เม.ย.60 นักนึกษา จากกลุ่มเครือข่าย NDM(ประชาธิปไตยใหม่) PPDD for democracy และ กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม ประชาชนหน้าไม่ใสก็ได้ปะว่ะ? ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ และ ลานประติมากรรม 6ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
Wed, 12/09/2015 - 13:58
‘ยุกติ’ ขออย่าตกต่ำไปกว่านี้อีกเลยธรรมศาสตร์ 'รณกรณ์' แนะควรทบทวน ชี้การแสดงความคิดเห็นโดยสงบปราศจากความรุนแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการปรองดอง และประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยการแสดงออกเป็นสิ่งจำเป็น รัฐมีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 'อุเชนทร์' อัดแถลงการณ์ไม่ได้สนใจ “อุดมการณ์ธรรมศาสตร์”
Tue, 11/10/2015 - 15:03
ชี้นอกจากจะยกบางอาชีพเหนืออาชีพอื่นแล้ว ยังตอกย้ำค่านิยมผู้หญิงต้องมีผัวอีก
Sat, 07/18/2015 - 16:15
เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 ก.ค.2558 ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติใหม่ 4 ฉบับ เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ ม.สวนดุสิต
Sat, 05/09/2015 - 17:48
นศ.โวยผู้บริหารไม่เคยฟังเสียง ฉวยโอกาสจากภาวะที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ‘เดชรัตน์’ ชี้ถ้ามหา’ลัยไม่เปิดกว้างก็ส่งผ่านความเหลื่อมล้ำไปยังคนรุ่นหน้า
Fri, 05/01/2015 - 00:28
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ‘ธรรมเพื่อโดม’ ลงพรรคเดียว แต่คะแนนไม่ถึง 20% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เบื้องต้นยังไม่ได้รับสิทธิในการดำรงตำแหน่งนายกอมธ.
Thu, 04/30/2015 - 01:55
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคณะ แถลงร่วม ชะลอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกนอกระบบ เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมก่อน เสนอปรับแก้ให้ที่นั่งนักศึกษาในสภามหา’ลัย
Wed, 04/29/2015 - 01:32
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เผยสไลด์ "ลับ ลวง พราง ธรรมศาสตร์ ออกนอกระบบ" ถึงลำดับเหตุการณ์ องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยหลังออกนอกระบบ สิ่งที่คาดว่าจะจะเกิดขึ้นอื่นๆ เช่น การลงทุนของเอกชน การยุบภาควิชาและวิชาเรียที่ง่ายขึ้น รวมทั้งงบประมาณในส่วนนักศึกษาน้อยลง
Wed, 04/29/2015 - 01:08
แอดปรีดี้ เพจธรรมศาสตร์ไหมละมึง ชี้ 4 ผลเสียของการนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ พร้อมชวนร่วม "ชะลอ" รั้ง การตัดสิน พ.ร.บ.นอกระบบนี้ ในสภา สนช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมนักศึกษาก่อน
Fri, 04/24/2015 - 20:20
สภา-องค์การ นศ.มธ. ออกแถลงการณ์ ชี้ กมธ.พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ม.นอกระบบ ฟังความเห็น นศ.แค่พิธีกรรม จี้ให้ สภามหา'ลัยมีผู้แทน ให้เก้าอี้ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหา’ลัย มีวาระ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระ ชวนร่วมลงชื้อเรียกร้อง 28 เม.ย.นี้