ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ‘ธรรมศาสตร์-เกษตร-ขอนแก่น-สวนดุสิต’ ออกนอกระบบ

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก เผยแพร่ พระราชบัญญัติใหม่ 4 ฉบับ เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ ม.สวนดุสิต

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558