บท บก.

ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวไกล การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้ง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายทางอุดมการณ์ เฉดสี และมุมมอง แต่สิ่งที่หาได้ยากคือเว็บข่าวสำหรับเยาวชน หากเปรียบเทียบเหมือนห้องเรียน ข่าวเยาวชนก็เปรียบเสมือนกับเด็กหลังห้องที่ไม่ค่อยมีคนสนใจ จะได้รับการพูดถึงก็ต่อเมื่อมีปัญหากับครูประจำชั้น หรือถูกครูฝ่ายปกครองเรียกไปตักเตือน จริงที่อยู่เราอาจจะมีเว็บสำหรับเยาวชนอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็พูดถึงแค่เพียงข่าวการศึกษา และนำเสนอเยาวชนที่ประสบความสำเร็จทางการเรียน ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับกิจกรรมของเยาวชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกิจกรรมของเยาวชนเป็นการสะท้อนว่าสังคมมีความตื่นตัวด้านประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งข่าวสารของเยาวชนยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสังคมในอนาคตจะก้าวไปในทิศทางใด เหมือนที่ชอบพูดกันว่า “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” การขาดแคลนเว็บข่าวสำหรับเยาวชนจึงแสดงให้เห็นว่าสังคมยังไม่ให้ความสำคัญกับเยาวชนมากเพียงพอ อีกทั้งทำให้เยาวชนไม่มีพื้นที่ที่จะประชาสัมพันธ์ หรือแสดงออกซึ่งกิจกรรมของตนอันจะทำให้กิจกรรมของเยาวชนยิ่งลดน้อยลงไปอีก เว็บข่าวหลังห้องจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นในการรายงานข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงผลงานเชิงวิชาการของตัวเอง โดยเว็บของเราเป็นเว็บที่ทำข่าวโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน เพื่อให้เด็กหลังห้องมีพื้นที่แสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรี

นอกจากนี้หน้าที่ในการรายงานข่าวแล้ว เว็บข่าวหลังห้องยังต้องการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง กลุ่มเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศ ที่ผ่านมาเราอาจจะพบเห็นการรวมตัวกันจัดกิจกรรมระหว่างกลุ่มนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย หรืออย่างมากก็ระดับภูมิภาค แต่ไม่ค่อยมีการขยายเครือข่ายให้เป็นระดับประเทศมากนัก ทำให้ขาดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากต่างภูมิภาค หรือบางครั้งแม้จะมีการจัดกิจกรรมข้ามภูมิภาค แต่กลับไม่เป็นที่กล่าวถึงเนื่องจากไม่มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ (หากไม่นับกรณีที่ถูกครูฝ่ายปกครองมาสั่งปิดเสียก่อน) เว็บข่าวหลังห้องจึงอยากเชิญชวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือทัศนคติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ถ่ายทอดผ่านการเขียนให้เยาวชนที่อยู่ต่างภูมิภาคได้รับรู้ความเป็นไปของเยาวชนทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายเยาวชนที่แข็งแกร่ง และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เพียงแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น เว็บข่าวของเรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมได้มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแสดงผลงานอีกด้วย

สิ่งที่เว็บหลังห้องให้ความสนใจคือข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับเยาวชนไม่ว่าจะเป็น ข่าวสารด้านการศึกษา งานเสวนาวิชาการ รวมไปถึงบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษา เยาวชน หรือเยาวชนเป็นผู้เขียน ทั้งนี้เนื่องจากเป้าหมายของเว็บเราคือต้องการเปิดพื้นที่ในการแสดงออกให้กับเยาวชนในมุมกว้าง ผู้ที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายนักข่าวเยาวชน หรือต้องการพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ LungHong.editor@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว็บข่าวหลังห้องรอให้ทุกคนเข้ามาพัฒนาห้องเรียนห้องนี้ร่วมกันให้ผู้ใหญ่ ได้เห็นว่าเยาวชนก็มีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมไม่แพ้ผู้ใหญ่เลย