Skip to main content
Wed, 09/02/2015 - 01:56
ทำความรู้จัก “ร็องเง็ง จังหวะ ซัมเป็ง” ผ่านคำบอกเล่า ลุงเซ็ง ชายสูงวัยที่ได้ชื่อว่าเป็นครูภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านชายแดนใต้ เผยเป็นการรวมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ตั้งแต่สเปนเข้ามาค้าขายในแถบลังกาสุกะ ซึ่งพาวัฒนธรรมเข้ามาด้วย
Thu, 02/19/2015 - 13:32
“คิดเล็ก คิดน้อย” ชวนคุยน้องดรีมกับพี่ต้อมกับประเด็นเชียร์ลีดเดอร์ไซส์ใหญ่ การให้โอกาสให้คนที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพของเขาออกมา และความสามารถในการปรับจุดธรรมดาให้เป็นจุดเด่นในสายตาคนหมู่มาก ท่ามกลาง “กีฬาเก้าประสาน” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tue, 02/10/2015 - 23:25
จากคำถามที่ว่ามีชุดนักศึกษาแล้ว ทำไมยังต้องมีเสื้อเอก เสื้อคณะอีก ผู้เขียนชวนไปสำรวจความเห็นต่อ ‘เครื่องแบบ’ ในมุมมองต่างๆ ทั้ง การสร้างความภาคภมิใจ การค้านการบังคับ หนุนสิทธิที่จะเลือก ถึงเครื่องหมายของอภิสิทธิ์ชน