Skip to main content
Wed, 10/21/2015 - 14:30
ศูนย์ปรองดองฯ เล็งสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยนำสิ่งที่ ‘ประยุทธ์’ พูดทุกศุกร์มาแปลงเป็นศัพท์ง่ายๆ คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยจะเกณฑ์ รด. มาช่วย เผยยังไม่เปิดเวทีรับฟังร่างรธน. ขอนศ. ที่ต้านให้โอกาสรัฐบาล-คสช.ทำงาน
Thu, 10/15/2015 - 00:25
14 องค์กรประชาสังคมชายแดนใต้/ปาตานี เตรียมจัด “A Beautiful Children's Right Day” วันสิทธิเด็ก 21 พฤศจิกานี้ หวังทุกภาคส่วนตระหนักถึงสิทธิ-ร่วมปกป้องเด็ก สร้างพื้นที่ปลอดภัย ดันให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ
Tue, 10/13/2015 - 19:37
พิชิต ชี้ 6 ตุลา ไม่ใช่อุบัติเหตุทางการเมือง หากยังมี 4 องค์ประกอบ 6 ตุลายังเกิดขึ้นได้อีกเสมอ ใบตองแห้ง ระบุบาปที่ไม่ชำระของ 6 ตุลา และความจริงของโลกสมัยใหม่ คือทุนนิยมควบคู่กับประชาธิปไตย บก.ลายจุด ชี้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นด้วยการร่วมกันสร้าง พ.ศ.นี้ ใช้การต่อสู้ทาง Social Network แทนปืน
Tue, 10/13/2015 - 17:09
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับ สกว. หวังพัฒนากำลังคนสายอาชีพ มุ่งเป้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของชุมชนบนฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และต้องตอบโจทย์ท้องถิ่นด้วย
Fri, 10/09/2015 - 17:48
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เล่าถึงประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวทางสังคมของนักศึกษาไทย เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เล่าถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมของนักศึกษาทั่วโลก ย้อนไปก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
Thu, 10/08/2015 - 20:51
พล.อ.ประยุทธ์ ชี้ภาษาอังกฤษควรจะเป็นภาษาพื้นฐานให้ได้ แนะต้องกล้าพูด-ใช้มือประกอบไปด้วย เพราะฝรั่งพร้อมจะเข้าใจเราอยู่แล้ว ระบุภาษาอ่อนเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุความเหลื่อมล้ำ
Wed, 10/07/2015 - 15:58
ทหารค่ายเม็งรายมหาราช เรียก 2 นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย เข้าค่ายสอบชั่วโมงเศษ หลังจัดรำลึก 6 ตุลา กังวลข้อความโพสต์อิทปลุกระดม สอบไปร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาที่กรุงเทพฯ-ขอนแก่นด้วยหรือไม่
Mon, 10/05/2015 - 12:56
ธเนศ วงศ์ฯ ชี้ Queer หมายถึง พฤติกรรมทางเพศที่มีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง ตั้งคำถามหลังจากการยอมรับการแต่งงานของเกย์แล้ว เราจะยอมรับการแต่งงานแบบหลายผัวหลายเมีย (Polygamy) ด้วยไหม สุกฤตยา วิพากษ์บทอัศจรรย์ (บทร่วมรัก) ในวรรณคดีอภิรมย์หรือข่มขืน ระบุตัวบทบอกถึงความสมยอมแต่ถ้าจะให้อ่านว่าข่มขืนต้องอ่านอีกแบบ
Tue, 09/29/2015 - 15:36
ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ‘โรม-บาส’ แกนนำธรรมศาสตร์เสรีฯ วาดฝันสภาฯ ที่ควรจะเป็น ก้าวข้ามตัวอักษรที่เขียน กดดันหรือต่อรองผู้บริหารมหาวิทยาลัยมากขึ้น
Sat, 09/26/2015 - 02:03
รายงานพลเรียนเสวนา : การศึกษาทางเลือกฤาทางรอด วิทยากรชี้การศึกษาทางเลือกไม่ใช่ทางรอดของประเทศไทย แต่ทางรอดของประเทศไทยคือการมีการเมืองการปกครองที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะการศึกษาที่ดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการ แนะเอาลูกหลานออกจากความจน - ให้เคารพในตัวผู้อื่น