Skip to main content
Mon, 04/10/2017 - 09:12
เปิดรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี พบ หญิงจบประถมหรือหญิงรวยสมรส/อยู่กินกับชายมากกว่า 1 คนในอัตราที่สูงกว่าหญิงกลุ่มอื่นๆ ขณะที่ ฝ่ายชายอายุ 40-44 ปีมีสัดส่วนมากกว่าชายกลุ่มอื่นๆพร้อมชี้สมรสในวัยเด็กเป็นการละเมิดสิทธิฯ ทำลายพัฒนาการ
Thu, 03/23/2017 - 13:38
การเลี้ยงลูกด้วย iPad ดูจะเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในสังคม Thailand4.0 สังคมก้มหน้า พ่อ แม่ ลูก ที่น่าสนใจคือเด็กเล่น iPad ในอายุที่ต่ำลงเรื่อยๆ เรื่องนี้ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างไรในแต่ละช่วงวัย ข้อดีข้อเสียของมันคืออะไร 
Tue, 02/16/2016 - 17:09
โครงการศิลป์เสวนา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ตั้งวง 'ภาคิน นิมมานนรวงศ์-วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล-อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ' ถกความเป็นเด็กและวัยเด็กในประวัติศาสตร์ก่อนรัฐชาติสมัยใหม่ หญิงชั่วในประวัติศาสตร์ไทย และฉากเลิฟซีนในภาพยนตร์
Thu, 01/07/2016 - 21:54
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ยูนิเซฟ เรียกร้องให้ผู้ใหญ่หันมารับฟังเสียงของเด็กมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา
Fri, 11/20/2015 - 16:21
ยูนิเซฟเผยอัตราการตายของเด็กลดไปครึ่งหนึ่ง จำนวนมากได้เรียนประถม แต่เกือบครึ่งยังเติบโตขึ้นอย่างยากจนข้นแค้น เด็กเกือบ 250 ล้าน อยู่ในประเทศที่มีการสู้รบ และในปีนี้มีเด็กกว่า 2 แสนคนต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อขอลี้ภัยในทวีปยุโรป
Thu, 10/15/2015 - 00:25
14 องค์กรประชาสังคมชายแดนใต้/ปาตานี เตรียมจัด “A Beautiful Children's Right Day” วันสิทธิเด็ก 21 พฤศจิกานี้ หวังทุกภาคส่วนตระหนักถึงสิทธิ-ร่วมปกป้องเด็ก สร้างพื้นที่ปลอดภัย ดันให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ
Sat, 06/20/2015 - 18:42
คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี จัดคุย "การสร้างสรรค์รายการวิทยุเพื่อการดูแลสุขภาพจิตของเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบ” เสนอเนื้อหาการเยียวยาสุขภาพจิตเด็กผ่านรายรายการวิทยุ ยกตัวอย่าง เปิดสายหน้าไมค์ เพื่อพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อทราบวิธีการต่างๆที่จะได้ดูแลเด็กต่อไปในอนาคต