Skip to main content

17 เม.ย.60 นักนึกษา จากกลุ่มเครือข่าย NDM(ประชาธิปไตยใหม่) PPDD for democracy และ กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม ประชาชนหน้าไม่ใสก็ได้ปะว่ะ? ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ และ ลานประติมากรรม 6ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โดยในแฟนเพจ กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ระบุว่า ได้ทำกิจกรรมล้างหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าประชาชนในรัฐไทยหน้าใสจริงหรือไม่ พร้อม รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมลงชื่อในเว็บไซต์ chang.org ในหัวข้อ เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎร เพื่อเรียกร้องให้เขตดุสิต เข้ามาตรวจสอบ และคืนหมุดคณะราษฎร ไว่ในที่เดิม  
 
 
 
 
 
 
ที่มาภาพ :  Autchara Thongsawat