Skip to main content

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 60 ผู้ใช้เฟสบุ๊ค Chayakorn Ongartkiadtiyod ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ฯ โพตส์ในเฟสบุ๊คของตนว่า 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯเกิดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิด การเลือกตั้งสภานักศึกษาถือว่ามีความสำคัญไปไม่น้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งสภานักศึกษาน้อยมาก อย่างแรกเลยคือการประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีอย่างชัดเจน นักศึกษาบางคนไม่รับรู้เลยว่าจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งผลก็ออกมาเห็นได้ชัดเลยว่า นักศึกษา 1,xxx กว่าคน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง181 คน ทำให้เห็นได้เลยว่าทางมหาวิทยาลัยได้ละเลยต่อเรื่องนี้มาก อีกทั้งหนังสือแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่มี เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็รับทราบไม่ทั่วถึง กรรมการการเลือกตั้งเป็นเพียงองค์การนักศึกษาก็คือตัวนักศึกษาเอง สภานักศึกษาประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเอง คือการปริ้นส์ป้ายแนะนำตัวของสมาชิกสภานักศึกษา แต่ก็กลับถูกขีดเขียนบ้าง ฉีกทำลายบ้าง หนักสุดมีการเผาเกิดขึ้น ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามหาวิทยาลัยนี้สอนอะไรแก่นักศึกษาที่เข้ามา สภานักศึกษาทำงานเพื่อพวกคุณ ถ้าไม่มีสภานักศึกษาพวกคุณจะเป็นอย่างไร ในนามของประธานสภานักศึกษา ไม่ยอมรับกับการกระทำที่ไม่มีความถูกต้องและชัดเจนที่เกิดขึ้นในวันนี้

นายชยกร องอาจเกียรติยศ
ประธานสภานักศึกษามหาลัยวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ปี2559

ทั้งนี้ มีเฟสบุ๊ค Neung Thonglek ประธานฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ ฯ โพตส์ในทำนองเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

สำหรับการเลือกตั้งสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเเม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติในวันนี้ 
ผลปรากฏว่า
-นักศึกษาหลัก 1,xxx คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 181 คน !!! (ไม่ถึง 30% ของประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง)
-คณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งไม่มีหนังสือเเต่งตั้งรับรอง (มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเพียง 1 ท่าน)
-อุปกรณ์นับคะเเนนยังเป็นหัวข้อการเลือกตั้ง อนม. 
-รูปภาพผู้เข้าสมัครถูกนักศึกษาปัญญาชนของมหาวิทยาลัยเเห่งนี้ทำลาย ฉีก ขีดเขียน เเละใช้ไฟเผา ซึ่งนับเป็นการกระทำที่สะท้อนจิตไร้สำนึก (Unconscious mind) ของบุคคลนั้นๆ
#สาเหตุเกิดจาก
1.การประชาสัมพันธ์ ไม่มีป้ายเเจ้งรณรงค์เลือกตั้งสภานักศึกษาก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย 1 เดือน
2.ไม่มีเอกสารเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้ง (ในวันจริงกลับมี อนม. ชุดใหม่มาช่วยดูเเล โดยปราศจากคำสั่งเเต่งตั้งหน้าที่)
3.ทรัพย์สินการประชาสัมพันธ์จากสภานักศึกษาถูกกลั่นเเกล้ง ทำลาย
4.ไม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย บุคลากร เเละนักศึกษา

* ในนามสภานักศึกษาของประณามการกระทำที่ไร้ความเคารพต่อองค์กรนักศึกษา ขอให้ท่านทราบว่าการกระทำดังกล่าวหมายถึงเจตนาทำลายทรัพย์สินของราชการ เเละเเสดงพฤติกรรมไม่ถูกต้องเเละสมควรต่อทรัพย์สินองค์กรนักศึกษาซึ่งทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย หากทราบตัวผู้กระทำจะส่งรายชื่อเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไป
** การเลือกตั้งวันนี้ถือเป็นโมฆะ เเละจะจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้ง

 

ผลการลงคะแนน