ยืนไว้อาลัยให้กระบวนการยุติธรรม ก่อนเปิดวงถกความยุติธรรมที่ลำเอียง ที่ มช

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก่อนเริ่มเสวนาวิชาการ ความยุติธรรมที่ลำเอียง ผู้ร่วมกิจกรรมได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กระบวนการยุติธรรม ประมาณ 1 นาที

งานเสวนาครั้งนี้ จัดโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ไชยันต์ รัชชกูล ,นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์, ภัควดี วีระภาสพงษ์, และ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เป็นวิทยากร

 

และมีนักวิชาการ หลายท่านเข้าร่วมงาน อาทิ เก่งกิจกิตติ เรียงลาภ ,ชำนาญ จันทร์เรือง,นงเยาว์ เนาวรัตน์

 

 

โดยมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบสังเกตุการณ์ตลอดการเสวนา