นิสิตวิศวะจุฬาฯ ล่ารายชื่อยกเลิก ระเบียบบังคับใส่ชุดนักศึกษา เหตุละเมิดสิทธิ

 นิสิตวิศวะจุฬาฯ นัดรวมตัวล่ารายชื่อ จากกรณีบังคับให้ใส่ชุดนักศึกษา  เพื่อขอยกเลิกการบังคับให้นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงวันหยุดราชการ

<--break->

8.ก.พ.60  กลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ เพื่อขอให้ยกเลิกการบังคับให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบนอกบริเวณห้องเรียน หลังจากมีการประกาศใช้บังคับและทำการยึดบัตรนักศึกษาที่ฝ่ายกิจการนิสิตอ้างว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นิสิตจำนวนมาก

 

ความเห็นต่างๆจากนิสิตจุฬา

โดย ในแถลงการณ์ระบุว่า 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกายของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯบริเวณรอบๆคณะฯ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณนอกห้องเรียน ที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนแต่อย่างใด
ในนามของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎการบังคับให้นิสิตจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบทั้งใน และนอกห้องเรียน เห็นว่าการบังคับให้นิสิตจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบภายนอกห้องเรียน เป็นการบังคับที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่ได้มีการเรียนการสอนเกิดขึ้น รวมถึงเป็นบริเวณที่นิสิตจะใช้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของตนเอง จึงไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องสวมใส่ชุดนิสิตถูกระเบียบในบริเวณนี้ การบังคับดังกล่าวยังเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้ชีวิตของนิสิตเป็นอย่างมาก และตัวนิสิตเองก็ย่อมมีวุฒิภาวะมากเพียงพอต่อการตัดสินใจในการแต่งกายของตนเอง และการบังคับใช้และการตรวจตราโดยกฎดังกล่าวยังเป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์อันทรงคุณค่าไปอย่างเกินความจำเป็น นอกจากนี้ การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมก็อย่างหนึ่ง แต่วัฒนธรรมขององค์กรนั้นควรเกิดขึ้นจากหลายๆภาคส่วนร่วมกัน มิใช่วัฒนธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคนเพียงกลุ่มเดียว และวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ลื่นไหลและเปลี่ยนแปลงได้ไปตามกาลเวลาและยุคสมัย ในสังคมอุดมศึกษา วัฒนธรรมของสังคมแห่งการอุดมปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ควรเปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย เคารพในทางเลือก ความคิดสร้างสรรค์และสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ 
จากที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียกร้องให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกเลิกการบังคับให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบบริเวณนอกห้องเรียน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/1637963786510132/

ทั้งนี้ เนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้โพตส์ในเฟสบุ๊คส่วนตัว ว่าได้มีการเริ่ม ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ เลิกการบังคับใส่ชุดนิสิตนอกห้องเรียนแล้ว

โดยระบุเพิ่มเติมว่า เพื่อนที่อยู่คณะนั้นบอกว่า ตั้งไม่กี่นาทีได้เกือบร้อยชื่อแล้ว ทั้งนี้จะมีเปิดลงชื่อในเวลา 12.00 - 13.00 น. ของวันที่ 8 ก.พ. 2560

ภาพบรรยากาศการล่ารายชื่อ ที่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ