“เลิฟแคร์…กล้ารัก กล้าเช็ค แชทสด ลดเสี่ยง+” คลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาวัยรุ่น

 

11 ก.พ. 2559 ยูนิเซฟร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health) เปิดตัวคลินิกออนไลน์แบบครบวงจรสำหรับวัยรุ่นแห่งแรกของประเทศไทย www.lovecarestation.com “เลิฟแคร์…กล้ารัก กล้าเช็ค แชทสด ลดเสี่ยง+” เพื่อให้คำปรึกษาวัยรุ่นด้านความรัก เพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด ท้องไม่พร้อม เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมบริการส่งต่อไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลต่าง  ๆ เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงการตรวจรักษาที่จำเป็นและปลอดภัย

คลินิกออนไลน์แบบครบวงจรนี้เป็นคลินิกที่เข้าใจและเป็นเพื่อนกับวัยรุ่นและเยาวชน โดยเปิดเป็นแชทรูมตามหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรักและเพศสัมพันธ์ ซึ่งภายในแชทรูมจะมีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญคอยแชทสดกับวัยรุ่น คลินิกออนไลน์เลิฟแคร์มีเป้าหมายเพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศที่ถูกต้อง พร้อมส่งเสริมให้พวกเขาตระหนักถึงพฤติกรรมของตนเองและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนให้วัยรุ่นเข้ารับบริการทางสุขภาพที่เป็นมิตรตามความเหมาะสม

ปัจจุบันเยาวชนไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศหลายด้าน ข้อมูลจากผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขในพ.ศ. 2554 ชี้ให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นไทยอยู่ที่ระหว่าง 13-15 ปี นอกจากนี้ยังมีอัตราความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี การศึกษาของยูนิเซฟใน พ.ศ. 2557 เรื่อง “วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มเยาวชนในประเทศไทย” ระบุว่าร้อยละ 70 ของผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี เช่นกัน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขใน พ.ศ. 2557 ยังชี้ให้เห็นว่า 9 ใน 10 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน นอกจากนี้ยังพบว่าเยาวชนมักไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง โดยเยาวชนชายไม่ถึงร้อยละ 30 และเยาวชนหญิงไม่ถึงร้อยละ 20 มีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอเวลามีเพศสัมพันธ์

บีนา กุตติพารามบิล หัวหน้าแผนกเอชไอวีและวัยรุ่นขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “คลินิกออนไลน์เลิฟแคร์นี้ต้องการตอบสนองความต้องการวัยรุ่นและเยาวชนไทย โดยเน้นให้พวกเขาได้ปรึกษาและแชทสดกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้วัยรุ่นยังไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนในการเข้ารับคำปรึกษาในคลินิกออนไลน์แห่งนี้”

“เราต้องการส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนรู้จักป้องกันตนเองและมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และสนับสนุนให้พวกเขาได้เข้าถึงการตรวจรักษาที่เป็นมิตร” บีนา กล่าว

ภาวนา เหวียนระวี ผู้อำนวยการมูลนิธิแพธทูเฮลท์กล่าวว่า การตีตรายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นไม่เข้ารับบริการด้านสุขภาพทางเพศ  โดยการศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นไทยไม่กล้าไปตรวจและเข้ารับการรักษาเนื่องจากกังวลเรื่องทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อพฤติกรรมของพวกเขา ส่งผลให้พวกเขาได้รับบริการที่ไม่เป็นมิตร ขาดความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของพวกเขาไม่ถูกปกปิดเป็นความลับ

“ทั้งหมดนี้ส่งผลให้วัยรุ่นหาทางออกด้วยตนเอง เช่น ซื้อยาจากร้านขายยามากินเอง หรือไปคลินิกเถื่อน ซึ่งนอกจากจะขาดประสิทธิภาพแล้วยังเป็นอันตรายต่อชีวิตอีกด้วย” ภาวนา กล่าว

นอกจากบริการให้คำปรึกษาออนไลน์แล้ว คลินิก  www.lovecarestation.com “เลิฟแคร์..กล้ารัก กล้าเช็ค แชทสด ลดเสี่ยง+” ยังมีการจัดบริการส่งต่อวัยรุ่นและเยาวชนที่ต้องการเข้ารับการรักษาหรือตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และบริการคุมกำเนิดไปยังโรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายจำนวน 45 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมพร้อมให้บริการที่เป็นมิตร ทั้งนี้วัยรุ่นและเยาวชนสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเหล่านี้ได้โดยตรงเพียงแค่แจ้งรหัสที่ได้จากคลินิกออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้ารับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีอัตราค่ารักษาที่ไม่แพง

“ตอนนี้ประเทศไทยต้องขยายบริการทางสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อวัยรุ่นอย่างเร่งด่วน โดยต้องเป็นบริการเฉพาะสำหรับวัยรุ่นที่เข้าถึงง่าย และต้องให้วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ” บีนากล่าว

คลิก www.lovecarestation.com เพื่อเข้าสู่คลินิกออนไลน์ “เลิฟแคร์..กล้ารัก กล้าเช็ค แชทสด ลดเสี่ยง+”