Skip to main content

9 พ.ย.2558 พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน นักเรียนมัธยม และเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท โพสต์ภาพพร้อมข้อความเรียกร้องให้ยุติความคิดเรื่องการยุบอุทยานการเรียนรู้ TKpark โดยระบุว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นมากกว่าเพียงห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์ แต่เป็นแหล่งรวมความผูกพันของพวกตนทั้งหลายไว้ และเพื่ออนาคตของพวกตนและประเทศชาติ ที่แสดงให้เป็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียน

โดยเขากล่าวว่า

เรียนท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพรักยิ่ง

ดังที่ได้มีข้อมูลแพร่สะพัดในโลกโซเชียลว่า ทางคณะรัฐมนตรีมีข้อเสนอที่จะยุบศูนย์พัฒนาการเรียนรู้(OKMD) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และอาจส่งผลกระทบถึงอุทยานการเรียนรู้ TKpark นั้น กระผมในฐานะเยาวชนที่มีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ขอเรียนท่านว่า

TKpark เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญมากของเยาวชนเช่นพวกเรา แม้ TKpark จะเป็นเพียงห้องสมุดเล็ก ๆ บนชั้น 8 ของห้าง Central World แต่ก็มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้บริการกว่า 140,000 รายการ มีทั้งหนังสือ ดนตรี ภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในราคาค่าใช้บริการที่ย่อมเยา อีกทั้งยังเป็นสถานที่สงบ เหมาะสำหรับการอ่านหนังสืออย่างผ่อนคลาย อีกทั้งยังเดินทางสะดวก เพื่อนของผมหลายคนก็ได้อาศัยที่นี่เป็นสถานที่อ่านหนังสือช่วงใกล้สอบ แม้ผมเองก็เคยจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่นี่บ่อยครั้ง 

ในทางส่วนตัว เมื่อครั้งผมยังพำนักอยู่ที่ต่างจังหวัด ทุกครั้งที่ผมได้เดินทางลงมายังกรุงเทพ ฯ ก็จะต้องดั้นด้นจากบ้านชานเมืองมาที่นี่สักครั้งก่อนจะกลับต่างจังหวัดไป ที่นี่ทำให้ผมรู้และรักที่จะอ่าน ที่นี่สอนให้ผมรู้จักมนต์เสน่ห์ของหนังสือ และผมเชื่อว่าไม่เพียงผมคนเดียวที่มีความผูกพนกับที่นี่ แต่อีกกว่า 500,000 คนที่เคยใช้บริการที่นี่คงจะมีความผูกพันกับที่นี่ไม่มากก็น้อย

เมื่อผมและผองเพื่อนได้ทราบข่าวนี้ รอบตัวผมมีแต่เสียงรำพึงรำพันด้วยความอาลัย ไม่ว่าจะเป็น TKpark หรือ Museum Siam ก็ดีล้วนแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นมากกว่าเพียงห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์ แต่เป็นแหล่งรวมความผูกพันของพวกเราทั้งหลายไว้ และเพื่ออนาคตของพวกเราและประเทศชาติ การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียน แต่หากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนถูกทำลายไป ชะตากรรมการศึกษาของเราจะเดินทางไปทางไหน

ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ ผม ในฐานะเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ในฐานะนักเรียนไทยคนหนึ่งและในฐานะคนคนหนึ่งที่มีความผูกพันและเล็งเห็นความสำคัญของ TKpark ขอให้ท่านคงแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนทางปัญญาให้กับสังคมต่อไป

ด้วยรักและเคารพยิ่ง

พริษฐ์ ชิวารักษ์