นิสิต มมส ปกป้องปชต. หนุนการเรียกร้องเสรีภาพ-ประชาธิปไตย โดยสันติวิธีทุกรูปแบบ

9 ก.ค.2558 หลังจากเมื่อช่วงสายของวันนี้ ที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ นิสิต และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กว่า 50 คน นำโดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลยุติความเคลื่อนไหวต่อต้าน คสช. โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อยู่เบื้องหลัง (อ่านรายละเอียด : ‘ม.สารคาม-ราชภัฎสารคาม’ ประกาศจุดยืน ไม่เห็นด้วยกับการต้าน คสช. ทุกกรณี)

ล่าสุดเมื่อเวลา 20.12 น. ที่ผ่านมา กลุ่มนิสิต มมส ปกป้องประชาธิปไตย ได้โพสต์แถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจกลุ่ม ‘นิสิต มมส ปกป้องประชาธิปไตย’ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวแสดงจุดยืนและจุดยืนของกลุ่มบุคคลที่แสดงออกอ้างในนาม "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ดังกล่าว พร้อมประกาศแสดงจุดยืนสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อปกป้องเรียกร้องความชอบธรรม สิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตย ภายใต้หลักการสันติวิธีทุกรูปแบบ

โดยแถลงการณ์กลุ่มนิสิต มมส ปกป้องประชาธิปไตยมีรายละเอียดดังนี้ :

การทำรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่นำโดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นั้น ถือเป็นการทำลายหลักการประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ และเป็นการทำลายอำนาจของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ ดังนั้นแล้วประชาชนจึงมีหน้าที่และมีความชอบธรรมอย่างยิ่งที่จะออกมาเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตน และจากกรณีเมื่อ วันที่ 9 กรกฏาคม 2558 ได้มีการออกมาแถลงข่าวที่อ้างในนาม “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยการนำโดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ประกาศแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวต่อต้าน คสช.ในทุกกรณีนั้น

พวกเราในนามกลุ่ม นิสิต มมส ปกป้องประชาธิปไตย ขอประกาศว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับการแสดงจุดยืนและจุดยืนของกลุ่มบุคคลในครั้งนี้ เพราะการออกมาแสดงจุดยืนดังกล่าวเป็นแต่เพียงความคิดเห็นของบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม่ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและตกลงร่วมกันของประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมดแต่อย่างใด อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกซึ่งจุดยืนทางการเมือง บุคคลย่อมทำได้โดยมีอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ได้รับการรับรองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ( Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) และจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย ทั้งนี้จากข้อความตามภาพข่าวที่ว่า “ต้องดูด้วยว่าครูบาอาจารย์มีเบื้องหลังอย่างไร ใครก็รักประเทศชาติ แต่การเคลื่อนไหวต่าง ๆ อาจถูกชักนำโดยครูอาจารย์ ที่มีความเห็นต่างทางการเมือง ครูอาจารย์บางท่านมีเบื้องหลังผูกพันเกี่ยวกับนักการเมือง ผูกพันกับองค์การต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ไม่ว่ากลุ่มไหนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น แค่มองก็รู้แล้วว่าจัดขึ้นเพื่ออะไร” ข้อความเช่นนี้ถือว่าเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างยิ่ง ที่ไม่เชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนจะมีศักยภาพทางความคิดในการแสดงออกซึ่งความเห็นโดยปราศจากการการครอบงำ

ดังนั้นแล้วทางกลุ่ม นิสิต มมส ปกป้องประชาธิปไตย จึงขอประกาศว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวแสดงจุดยืนดังกล่าว และขอประกาศแสดงจุดยืนสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อปกป้องเรียกร้องความชอบธรรม สิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตย ภายใต้หลักการสันติวิธีทุกรูปแบบ