Skip to main content

รายงานภาพบรรยากาศและกิจกรรม “โพสต์อิสรภาพ” ของกลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย(LACMUD) ณ ที่บริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนนักศึกษานักกิจกรรมกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ 14 คนที่ถูกจับเมื่อไม่นานนี้ โดยกิจกรรมนี้มีทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยสังเกตการณ์ตลอดทั้งกิจกรรม

 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 18.00-19.30 น. กลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย(LACMUD)ได้จัดกิจกรรมและเชิญชวนผู้ร่วมงานแปะกระดาษโพสต์อิสเขียนข้อความสื่อไปยังเพื่อนนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่ถูกจับ ที่บริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนาถึงการบอกคณะรัฐประหารและสังคมว่า การแสดงออกโดยสันติวิธีของนักศึกษาและประชาชนเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม การจับกุมนักศึกษาและประชาชนที่แสดงออกด้วยสันติวิธีนั้นเป็นสิ่งที่ผิด
 
โดยกิจกรรมเริ่มต้นที่การอ่านแถลงการณ์ของกลุ่มสมัชชาฯ มีแถลงการณ์ว่าดังนี้
 
ขอบคุณภาพจากกลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย
ต่อมา เป็นการกล่าวหลักการ 5 ประการที่กลุ่มสมัชชาฯเชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งความสงบสุขและการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ดังที่ปรากฏในคำแถลงการณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการดังนี้ 1.หลักประชาธิปไตย 2.หลักความยุติธรรม 3.หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดวิถีชีวิตตนเอง 4.หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน 5.หลักสันติวิธี
 
ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมเป็นการร่วมกันจุดเทียนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยสมัชชาเสรีฯและผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีเล่นดนตรี ร้องเพลง “บทเพลงแห่งสามัญชน” ร่วมกันอีกด้วย