มติ 'ห้ามขายเหล้า' รอบมหาวิทยาลัย-อาชีวศึกษา 300ม. ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา เดลินิวส์ รายงานว่า นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า คณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในระยะ 300 เมตร ตลอด 24 ชั่วโมง แต่มีข้อยกเว้น 2 ข้อ ได้แก่ 1.โรงแรม และ 2.พื้นที่โซนนิ่งที่กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น พัฒน์พงศ์ อาร์ซีเอ และเพชรบุรีตัดใหม่ โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนต รีเป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 3 ก.ค.นี้ หากเห็นชอบก็จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้หลังจากนั้น 30 วัน ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นพ.รัชตะ กล่าวอีกว่า จากนี้จะประสานไปยังมหาวิทยาลัยทุกแห่งในการช่วยกำหนดระยะทางรอบสถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทำงานร่วมกับกรมสรรพสามิตในการดำเนินการ พร้อมทั้งประสานไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ให้รับทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบสถานศึกษา ระยะ 300 เมตร เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้เยาวชน

“ปัญหาเยาวชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา มีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บางแห่งเพิ่มขึ้น 100 % ทำให้เห็นนักศึกษานั่งดื่มสุราในยามวิกาล เมาแล้วเกิดเหตุทะเลาวิวาท ทำร้ายร่างกาย บางทีถึงขั้นเสียชีวิต” นพ.รัชตะ กล่าว