ธรรมศาสตร์เสรีฯ แฉกลโกงสภาเกาหลังผูกขาดอำนาจ ‘อธิการ-สภามหา’ลัย’ ผลัดกันตั้งไปมา

14 พ.ค.2558 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)’ เผยแพร่สไลด์ ‘ทำความเข้าใจกลโกงสืบทอดอำนาจเครือข่ายขุนนางวิชาการแห่งแดนโดม’ เพื่อตอบคำถามว่า ทำไมนักศึกษาจึงมีข้อเสนอให้จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และให้นักศึกษามีตัวแทนในสภามหาวิทยาลัย