นศ.จี้ สปช. กำหนด “วิชาประชาธิปไตย” ในหลักสูตรการศึกษา

25 เม.ย.2558 มติชนออนไลน์ รายงานว่า วานนี้(24 เม.ย.58) เวลา 13.15 น. ที่รัฐสภา นายนันทพงศ์ ปานมาศ ผู้ประสานงานกลุ่มเสียงจากหนุ่มสาว พร้อมด้วยนักศึกษากว่า 20 คน เข้ายื่นหนังสือกับ นายอลงกรณ์ พลบุตร เลขาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือวิปสปช. เพื่อเรียกร้อง ให้นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสปช. ผลักดันปฏิรูปการศึกษาด้วยการกำหนดให้วิชาประชาธิปไตยไว้ในหลักสูตรตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งสากลเหมือนกันทั้งโลก รัฐบาลจำเป็นต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะประชาธิปไตยที่หมายถึงอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเพื่อประชาชน ด้าน นายอลงกรณ์ กล่าวว่า จะผลักดันข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ประธานสปช.และคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อไป

กลุ่มเสียงจากคนหนุ่มสาว รามคำแหงได้จัดกิจกรรมเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีวิชาประชาธิปไตยอยู่ในหลักสูตร การศึกษาไทยโดยผู้ที...

Posted by กลุ่มนักศึกษาพิทักษ์ประชาธิปไตย on 24 เมษายน 2015