มช.แจงไม่เกี่ยวข้องเหตุรับน้องโหด ชี้รุ่นพี่จัดกันเอง พร้อมสอบเอาผิด

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพนักศึกษาที่เข้าทำกิจกรรมค่ายรับน้องที่จังหวัดน่าน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้จัดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2558 เพื่อต้อนรับน้องนักศึกษาที่มีบ้านอยู่ในภูมิลำเนาจังหวัดน่าน ผ่านโลกโซเชียล โดยภาพนักศึกษาที่เข้ารับน้องมีรอยฟกช้ำทั่วตัว(อ่านรายละเอียด)

ล่าสุดวานนี้(21 เม.ย.58) กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า รศ.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว กรณีดังกล่าว่าในกำหนดการจัดกิจกรรมแจ้งไว้แต่ละวันมีการจัดกิจกรรมค่อนข้างดี แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงกิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่ตรงกับวันจริง ไม่มีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือทาสีห้องสมุด นอกจากนั้นยังมีการขู่เพื่อไม่ให้รุ่นน้องนำเรื่องการทำกิจกรรมไปบอกใคร เพราะถือเป็นกิจกรรมภายใน

รศ.ธนารักษ์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่นักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้ดำเนินการเองโดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ทราบเรื่อง โดยปกติในแต่ละจังหวัด จะมีกลุ่มรุ่นพี่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่เป็นจำนวนมาก มีการจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมแต่ละจังหวัด การจัดกิจกรรมจึงไม่มีอาจารย์เข้าไปควบคุมดูแล ประกอบกับนักศึกษายังไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขั้นตอนแค่การสอบสัมภาษณ์ผ่านเท่านั้น การควบคุมดูแลจึงทำได้ค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของทางมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้ออกประชาสัมพันธ์เตือนให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัด ให้หลีกเลี่ยงการส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย ในเบื้องต้นนักศึกษาที่จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ผิดทางวินัยที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง ส่วนมาตรการลงโทษ ต้องเรียกนักศึกษาที่จัดกิจกรรมเข้ามาเพื่อทำการสอบสวน

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานในการลงโทษนักศึกษาที่จัดกิจกรรม สำหรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถทราบข้อมูลทั้งหมดได้ ส่วนเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีนั้นเป็นเรื่องที่ทางผู้ปกครองต้องดำเนินการตามแต่เห็นสมควร เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

รศ.ธนารักษ์ กล่าวว่า ในทุกปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายให้การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เสริมสร้าง พัฒนานักศึกษา เป็นประเพณีที่ดีงาม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี อบอุ่นประทับใจและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ เพื่อให้มีการควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมได้อย่างใกล้ชิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรม ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดน่าน ได้มีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เพื่อเชิญนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ มีใจความว่าเนื่องด้วยสโมสรนักศึกษาจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม “ค่ายสานสัมพันธ์ พี่ปัน น้องน่าน”ในวันที่ 17-19 เมษายน 2558 ณ ไร่จุฑามาศรีสอร์ท โดยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักศึกษาจังหวัดน่านที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างพี่และน้อง เพื่อหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้อง ให้มีความสามัคคีและมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักบ้านเกิด

อย่างไรก็ดี ทางสโมสรนักศึกษาจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมนี้มาทุกปีในการจัดกิจกรรม “ค่ายสัมพันธ์พี่ปันน้องน่าน” ครั้งนี้ทางสโมสรนักศึกษาจังหวัดน่านได้นำรถรับส่งน้องที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งยังมีที่พักรับรองและมีอาหารเลี้ยงทุกมื้อ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากครอบครัวนักศึกษาจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ทว่าเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว กลับมีรุ่นน้องได้รับบาดเจ็บ