สมศักดิ์ เจียมฯ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไล่ออกจาก ธรรมศาสตร์ แล้ว

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ระบุยื่นอุทธรณ์คำสั่งไล่ออกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่ออุทธรณ์คำสั่งไล่ออกของธรรมศาสตร์ แล้ว ระบุ “อุทธรณ์ก็เพื่อใช้สิทธิ์ คัดค้านการตัดสินที่ผมเห็นว่าไม่เป็นธรรม”

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ‘Somsak Jeamteerasakul’ ระบุยื่นหนังสือต่อ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) เพื่ออุทธรณ์คำสั่งไล่ออกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว

สมศักดิ์ ยังได้ขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านคำปรึกษาแนะนำและอื่นๆ อีกมากในกระบวนการเตรียมการอุทธรณ์ดังกล่าว

ตามระเบียบ เรื่องของผมในที่สุดจะตัดสินโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ) ซึ่งมี รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยตำแหน่ง แน่นอน รมต. ปัจจุบันคือนายทหารของ คสช  มีเพื่อนนักกฎหมายบางคนเสนอกึ่งเล่นกึ่งจริงว่า ที่จริง ผมสามารถทำเรื่องร้องเรียนให้ ประธาน กพอ ถอนตัวเองจากการตัดสินกรณีผม เพราะต้องถือเป็น ส่วนหนึ่งของ "คู่กรณี" ด้วย แต่ผมยังไม่มีเวลาจะทำอะไรยุ่งยากขนาดนั้น

“ภายใต้ระบอบ คสช เช่นนี้ ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก แต่ที่อุทธรณ์ก็เพื่อใช้สิทธิ์ คัดค้านการตัดสินที่ผมเห็นว่าไม่เป็นธรรม” สมศักดิ์ กล่าว

หน้าแรกของหนังสืออุทธรณ์ พร้อมตราประทับรับเรื่อง

สำหรับ คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ 356/2558 เรื่อง ลงโทษสมศักดิ์ ไล่ออกจากราชการ โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ลงนามนั้นออกเมื่อ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยระบุเหตุผลเนื่องจากกระทำผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัย (อ่านรายละเอียด)