Skip to main content

เมื่อเวลา  8.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2558 แฟนเพจ แม่โจ้เสรีเพื่อประชาธิปไตย โพสรูปป้ายผ้าต่อต้านเผด็จการมีใจความว่า  “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” โดยป้ายผ้านี้แขวนอยู่บนสะพานลอยหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่