บาส LLTD ชี้ 2 เหตุผลที่ค้านนำพลเมืองขึ้นศาลทหาร ชี้ไม่มีอุทธรณ์-ทับซ้อนองค์กรอื่น

รัฐพล ศุภโสพล หรือ บาส นักศึกษากลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย LLTD โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ‘Ratthapol Supasopon’ ระบุเหตุผล 2 ประการที่คัดค้านการให้พลเรือนขึ้นศาลทหาร ระบุเพราะเป็นศาลชั้นเดียว ไม่มีอุทธรณ์และฎีกา และทำหน้าที่ทับซ้อนองค์กรอื่น โดยรายละเอียดดังนี้

 

“ถึงเพื่อนๆทุกคน โปรดอ่านให้จบ

ทำไมจึงควรร่วมลงชื่อคัดค้านการให้พลเรือนขึ้นศาลทหาร?

 

ผมมีความคิดอยู่สองประการ

 

1.ตามความรู้สังคมศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบยุติธรรมปกติ ศาลทหารมีไว้ตัดสินคดีของทหาร โดยผู้พิพากษาคดีจะมีทหารด้วย โดยจะมีศาลชั้นเดียว ไม่มีอุทธรณ์และฎีกาเหมือนศาลพลเรือนปกติ และศาลทหารไม่มีอำนาจจะพิจารณาคดีขิงพลเรือนทั่วไป

 

การให้พลเรือนขึ้นศาลทหารจึงเป็นสิ่งที่ผิดและไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง และในบริบทสังคมปัจจุบัน เราอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหาร ดังนั้นอำนาจรัฐที่เด็ดขาดจึงยิ่งช่วยเพิ่มความอยุติธรรมต่อพลเรือนที่ต้องขึ้นศาลทหารและเป็นความตกต่ำของกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างยิ่ง

 

2.แม้เสธ.ไก่อู จะให้สัมภาษณ์ว่าจะให้พลเรือนขึ้นศาลทหารเฉพาะที่ผิด "ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 107-112 ซึ่งเกี่ยวกับความผิดต่อสถาบัน และประกาศฉบับที่113-118"

 

แต่ในความเป็นจริงแล้วความผิดอื่นๆตามประมวลกฎหมายอาญามาตราอื่นๆก็ขึ้นศาลทหาร โดยเฉพาะหลังการรัฐประหาร อำนาจขอบเขตของศาลนี้ได้จยายออกไปทับซ้อนหน้าที่ของศาลและองค์กรอื่นๆอย่างยิ่ง

 

จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า การใช้ศาลทหารกับพลเรือนนั้นเป็นไปเพื่อการทำลายผู้คิดต่างทางการเมืองกับรัฐบาลอย่างชัดเจน และหากว่าศาลทหารจะพิจารณาคดีเหมือนกับศาลพลเรือนทุกประการตามที่ให้สัมภาษณ์จริง เราที่เป็นประชาชนก็ยิ่งไม่ควรจะให้ศาลทหารได้ทำหน้าที่ทับซ้อนองค์กรอื่นอย่างยิ่ง เพราะการมีองค์กรทำหน้าที่ทับซ้อนกัน จะก่อให้เกิดปัญหาเชิงระบบที่ต่อจากนี้ไป คดีอาญาต่างๆก็จะไม่มีมาตรฐานการนำขึ้นศาลใดศาลหนึ่งที่ชัดเจน และหากมีสองศาลทำหน้าที่ทับซ้อน การจ่ายภาษีเพื่อเลี้ยงศาลทหารไว้จึงไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ตามเหตุผลในข้อ 1. ซึ่งจะเห็นว่าศาลปกติก็เหมาะสมที่จะคัดสินคดีของประชาชนมากกว่าอยู่แล้ว

 

ด้วยเหตุทั้งหมดนี้พวกเราจึงควรลงชื่อคัดค้านการนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร เพราะเรื่องนี้ มาตรฐานที่กำลังบิดเบี้ยวนี้ มันกระทบทุกคนโดยที่ท่านอาจไม่รู้ตัว

 

***ทั้งนี้ ความผิดของท่านนายก ตามประมวลกฎหมายอาญาม.113 ที่ยึดอำนาจ ฉีกรัฐธรรมนูญ ไม่ถูกพิจารณาอยู่แล้วนะจ้ะ”