ทหารเชิญอาจารย์ ม.อุบลฯ พบ ปรามนักศึกษา ‘กลุ่มแว่นขยาย’ เกรงร่วม ‘ดาวดิน’ ต้าน คสช.

ทหารเชิญอาจารย์ ม.อุบลฯ พบ ปรามนักศึกษา ‘กลุ่มแว่นขยาย’ เกรงร่วมกลุ่มดาวดิน ต้านคสช. อ้างการข่าวทหารมีกลุ่มของนักการเมืองเข้ามาร่วมในการสนับสนุนช่วงนี้ ‘ไชยันต์’ ยันกับทหาร ม.อุบลฯ ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด ด้านกลุ่มแว่นขยายโพสต์เฟซบุ๊กระบุ กลุ่มไม่นำสังคมสู่ความขัดแย้งแน่นอน

1 ธ.ค.2557 มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอุบลราชธานี พลตรีนิรุทธ์ เกตุสิริ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้ร่วมประชุมกับทางคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญตัว รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล  คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ อาจารย์รจนา คำดีเกิด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกา นายวัชรพงษ์  พ้นสูงเนิน  นายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายครรคิด  เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษา ไปพบ

โดยชี้แจงกรณีมีรายงานข่าวของกลุ่มนักศึกษาแว่นขยายมีการเคลื่อนไหวคัดค้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีข่าวความเคลื่อนไหวว่านักศึกษากลุ่มแว่นขยายจะไปร่วมกับกลุ่มดาวดินนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของแก่นเพื่อขยายเครือข่ายนักศึกษาทั่วประเทศให้มาร่วมกันค้ดค้าน (คสช.)

นอกจากนี้ทางการข่าวของทหารยังได้รับรายงานว่ามีกลุ่มของนักการเมืองเข้ามาร่วมในการสนับสนุนกลุ่มแว่นขยายให้มีการเคลื่อนไหวในช่วงนี้

รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การเข้าพบทหารในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งทางโทรศัพท์มายังตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และคณะเข้าไปชี้แจงโดยที่ไม่มีการแจ้งเป็นทางการและให้เข้าไปชี้แจงเร่งด่วนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทหารจริงหรือทหารปลอม

"ผมเป็นข้าราชการ การจะเชิญน่าจะมีหนังสือราชการเชิญมาอย่างนี้ก็ไม่รู้ทหารจริงหรือทหารปลอมโทรเชิญให้ไปพบ แต่ผมกับคณะก็ไปได้ ไปพบกับพลตรีนิรุทธ์ เกตุสิริ ผุ้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ท่านก็แจ้งว่าที่ให้มาพบในวันนี้เนื่องจากงานข่าวของทหารได้รับรายงานว่ามีกลุ่มของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ม.อุบลฯ ชื่อกลุ่มแว่นขยายได้มีการเคลื่อนไหวคัดค้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนักการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเพื่อทำการเคลื่อนไหวเพื่อขยายเครือข่ายออกไป" อาจารย์ไชยันต์กล่าวและว่า

"ซึ่งเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยยืนยันกับทางทหารว่านักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่มีการเคลื่อนไหวดังกล่าวส่วนกลุ่มแว่นขยายเป็นกลุ่มที่นักศึกษาเขารวมกลุ่มกันในการต่อต้านการทุจริตไม่เกี่ยวกับการทำงานของคสช.และยืนยันกับทางทหารไปแล้วว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่มีการเคลื่อนไหวดังที่ทหารได้รับรายงานแต่อย่างใด" รศ.ดร.ไชยันต์กล่าว

ขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘กลุ่มแว่นขยาย ส่งเสริมประชาธิปไตย ยึดหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น’ โพสต์ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่า “ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส่งมา ไม่ทราบว่ามีมูลอะไรทำให้เข้าใจว่ากลุ่มแว่นขยายกำลังต่อต้านท่านนายกรัฐมนตรี เราต้องการสันติภาพ เราต้องการความสงบ ฉะนั้นเราไม่นำสังคมสู่ความขัดแย้งแน่นอน”