นักศึกษา ‘ปาตานี’ ส่งสาสน์ให้กำลังใจ ‘ดาวดิน’ และผู้เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยบนแนวทางสันติ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PerMAS) ชี้กรณีจับนักศึกษา ‘ดาวดิน’ หลังชู 3 นิ้ว เป็นคุกคามเสรีภาพในการแสดงออก ถือเป็นอุปสรรค์ในการพัฒนาประเทศ พร้อมส่งสาสน์ให้กำลังใจประชาชน นักศึกษา นักกิจกรรม นักวิชาการ เพื่อประชาธิปไตยและสันติภาพให้ยึดมั่นบนแนวทางสันติวิธีและเคลื่อนไหวต่อไป

โดยสาสน์ดังกล่าวมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

สาสน์สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี

 

เรื่อง  ขอเป็นกำลังใจให้นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย

เนื่อง ด้วยเหตุการณ์คุกคามเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน นักศึกษา นักกิจกรรม ที่มีมาโดยตลอดหลังการปฏิวัติรัฐประหาร ล่าสุดเหตุการณ์ ควบคุมตัว กลุ่มนักศึกษาดาวดิน จำนวน  5   คน ในวันที่  19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา  ในขณะนักศึกษายืนชู 3 นิ้ว "ไม่-เอา-รัฐ-ประ-หาร"  เป็นการคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน การปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนถือเป็นอุปสรรค์ในการพัฒนาประเทศชาติ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PerMAS)เป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อสันติภาพปาตานี โดยยึดหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนสากล วิตกกังวลอย่างยิ่ง ต่อการยึดอำนาจของทหาร ซึ่งบทเรียนจากสงครามปาตานีได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่า กฎอัยการศึก และแนวทางการทหาร อำนาจเผด็จการไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ ยังจะนำไปสู่ความรุนแรงในที่สุด เพราะประชาชนไม่เคยคิดยอมจำนนต่อการกดขี่เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน การปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกการปิดพื้นที่ทางการเมืองนั้น อาจเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความรุนแรงและยืดเยื้อเพราะเราเชื่อว่าแนวทางประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งสันติภาพ

ทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี( PerMAS )ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชน นักศึกษา นักกิจกรรม นักวิชาการ เพื่อประชาธิปไตยและสันติภาพให้ยึดมั่นบนแนวทางสันติวิธีและเคลื่อนไหวต่อไป

 

ด้วยจิตรักสันติภาพ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี

วันที่ 21 พฤษจิกายน 2557