Skip to main content
เก็บตกภาพและสถานการณ์ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รักษาธรรมชาติ ทำกิจกรรมแสดงพลังเดินขบวนคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ไม่ชอบธรรม ก่อนถูก จนท.เบรค
 
 
  
ขอบคุณภาพจาก : Facebook : ปันกี้ เกิดมาซุย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าตึก 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รักษาธรรมชาติ” อันประกอบด้วยกลุ่มและชมรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่มเสรีนนทรี กลุ่มรักษ์ป่า ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ชมรมเห็ด ชมรมมหาวิทยาลัย – ชาวบ้าน เพื่อทำกิจกรรมแสดงพลังเดินขบวนคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ที่ไม่ชอบธรรม  รวมทั้งขอทางเลือกจัดการน้ำ ซึ่งตามกำหนดการ หลังจากมีการรวมตัวกัน ณ บริเวณดังกล่าวแล้ว ภายในเวลา 17.00 น. จะมีการอ่านแถลงการณ์ร่วมกัน ณ บริเวณสระพระพิรุณ ด้านหน้าหอประชุมใหญ่ และจากนั้นภายในเวลา 17.30 น. จะทำการเดินขบวนออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปยังห้างสรรพสินค้าเมเจอร์รัชโยธิน

ด้านนายเฉลิมชัย วัดจัง นิสิตคณะวนศาสตร์ ตัวแทนกลุ่มนิสิต ม.เกษตร รักษาธรรมชาติ กล่าวกับทางผู้สื่อข่าวว่า แนวทางในวันนี้ทางกลุ่มจะมีการอ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ และขอทางเลือกจัดการน้ำ เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ อีกทั้งตนยังคาดหวังว่าน่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมมากพอสมควร และอยากให้ทางคณะกรรมการผู้ชำนาญการทำการพิจารณา EHIA อย่างรอบคอบ

ก่อนหน้านี้เวลาประมาณ 15.30 น. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรึงกำลังและจัดเตรียมกำลังพลประมาณ 300 นาย โดยมีการจัดกำลังตามจุดและประตูต่างๆ เช่น บริเวณสระพระพิรุณ ประตูฝั่งถนนพหลโยธิน ประตูฝั่งถนนงามวงศ์วานทั้งประตู 1 และประตู 2 อันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหญิงและชาย เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ รถควบคุมผู้ต้องขัง จำนวน 3 คัน รถขนเจ้าหน้าที่ 1 คัน รถตำรวจประมาณ 3 คัน

ด้านนายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มนิสิต ม.เกษตร รักษาธรรมชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มได้มีการเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมในวันนี้แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น แต่ถึงอย่างไรได้มีการวางแผนและประชาสัมพันธ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้เพื่อยืนยันถึงจุดยืนในการแสดงความคะชัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์

จากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ตัวแทนนิสิตจำนวนหนึ่งได้นำป้ายผ้าจำนวน 1 ผืน ไปแขวนไว้บนสะพานลอยบริเวณถนนฝั่งประตูงามวงศ์วาน 3 ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายตัวอยู่บริเวณดังกล่าวแต่อย่างใดที่มีข้อความว่า “เกษตรลั่น พร้อมต้านเขื่อนแม่วงก์” 

เมื่อเวลาประมาณ 17.15 น. ทางกลุ่มนิสิต ม.เกษตร รักษาธรรมชาติ ประมาณ 20 คน และผู้ร่วมเดินขบวนจำนวนหนึ่งได้ทำการเดินเท้าจากลานกิจกรรมหน้าตึก 8 ไปยังบริเวณสระน้ำพระพิรุณ หน้าหอประชุมใหญ่ เพื่ออ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อขบวนเคลื่อนมาถึงบริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดถนนภายในบริเวณดังกล่าว และมีการจัดขบวนรอรับเพื่อควบคุมการเดินขบวนและทำการเจราจาเพื่อขอให้กลุ่มนิสิต ม.เกษตร ยุติการเดินขบวนและการจัดกิจกรรมในวันนี้ รวมถึงได้มีการยึดเอกสารแถลงการณ์ที่จะถูกนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมเดินขบวน

จากนั้น เวลา 17.30 น.ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวแทนนิสิตเข้าไปภายในศาลาหกเหลี่ยม บริเวณใกล้สระพระพิรุณ เพื่อเจรจาให้ทางกลุ่มนิสิตยุติกิจกรรม โดยผู้สื่อข่าวไม่สามารถเข้าไปเพื่อรายงานสถานการณ์ได้ ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่เองแล้วยังมีรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเจรจาด้วย อย่างไรก็ตามทางตัวแทนนิสิตได้อ่านแถลงการณ์คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ขณะกำลังทำการเจรจากันอยู่ภายใน

(บางส่วนของแถลงการณ์)

ต่อมาเมื่อเวลา 18.00 น. การเจรจาได้ยุติลง โดยทางทางด้านนิสิตกลุ่มนิสิต ม.เกษตร รักษาธรรมชาติได้ยุติกิจกรรมทั้งหมด จึงไม่ได้มีการเดินขบวนต่อไปยังห้างสรรพสินค้า เมเจอร์รัชโยธิน ตามกำหนดการแต่อย่างใด

ด้านนายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ กล่าวกับทางผู้สื่อข่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามปรับทัศนคติและให้ยุติกิจกรรมอันส่อไปในทางการเมือง และได้มีการเสนอให้ทางตัวแทนนิสิตยื่นเรื่องไปที่รัฐสภา ซึ่งหลังจากนี้ทางเราจะประเมินสถานการณ์ต่อไป