นักศึกษา ม.เกษตรจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สนับสนุนม็อบฮ่องกง

กลุ่มเสรีเกษตรฯ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เป็นกำลังใจให้ผู้ชุมนุมในฮ่องกง ณ หน้าสถาบันขงจื้อ และภายใน มก. – พร้อมสนับสนุนกลุ่มพลังนักศึกษาไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา เวลา 16.30 น. ตัวแทนนิสิตจากกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์  จำนวน 4 คน ได้ทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำที่พวกเขาเลือกและตัดสินใจเองซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยในฮ่องกงโดยกิจกรรมดังกล่าวมีการชูและติดแผ่นป้าย ณ บริเวณด้านหน้าสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริเวณป้ายปิดประกาศทางเดินไปโรงอาหารกลาง 1 หรือ บาร์ใหม่ โดยแผ่นป้ายต่างๆมีข้อความอาทิ “WE SUPPORT HONGONG UPRISING” “ฮ่องกงไม่ใช่ห้องกรง” เป็นต้น

หนึ่งในตัวแทนจากกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “การทำกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษาชาวฮ่องกงที่ออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของตน ซึ่งแน่นอนว่าทางเรามีจุดยืนเดียวกันกับพวกเขา นั่นคือ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และจุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่าง คือ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและอยากคนไทยผู้รักประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่า พลังนักศึกษาและประชาชนไม่เคยจางหายไปไหน แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่อำนวยนัก เราทำอะไรไม่ได้มาก แต่อย่างน้อยมันก็เป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณแห่งการเรียกร้องประชาธิปไตยในบ้านเรา เราขอให้กำลังใจทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย (ศนปท.) ที่ออกมาสนับสนุนการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวฮ่องกงเมื่อไม่นานมานี้ และอยากให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะไม่ต่อสู้ตามลำพังแน่นอน กลุ่มอื่นๆก็เช่นกัน”

ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์