สำรวจราคาอาหารมหาวิทยาลัยดัง ส.ค. 57

สำรวจราคาอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยดังโดยเฉลี่ย ประจำเดือนสิงหาคม 2557 โดยยกราคาอาหาร 3 ประเภทคือ ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ก๊วยเตี๋ยว และน้ำผลไม้+น้ำแข็งใส่แก้ว

พบที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยบูรพาราคาข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ถูกที่สุด 20 บาท ส่วนราคาครื่องดื่มน้ำผลไม้ ถูกสุด อยู่ที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 5-10 บาท ขณะที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ราคาก๋วยเตี๋ยว ถูกที่สุดคือ 20-25 บาท

ดูภาพขนาดใหญ่