คตร.สั่งยกเลิกโครงการแท็บเล็ต เหตุไม่คุ้มค่า ให้ ศธ.เสนอโครงการใหม่ ก.ย.นี้

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) สั่งยกเลิกโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เหตุไม่คุ้มค่า-ซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามสัญญา ให้ ศธ.เสนอโครงการใหม่ทดแทนภายใน ก.ย.นี้

3 ก.ย.2557 ที่กองบัญชาการกองทัพบก(บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)เป็นประธานการประชุม คตร.ครั้งที่ 11/2557 โดยในที่ประชุมได้สั่งการให้คณะทำงานเร่งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการในโครงการต่าง ๆ ที่ คตร. ได้นำเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เพื่อให้สำเร็จโดยเร็ว รวมถึงโครงการที่ คตร. มอบหมายให้คณะทำงานไปเร่งตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการด้วย โดยโครงการที่ คตร. ได้สรุปผลการติดตามและตรวจสอบแล้วจำนวน 20 โครงการ

โดยในจำนวนนั้นมีโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ของ ศธ.วงเงินรวมปี 2555 จำนวน 1,794.83 ล้านบาท และในปี 2556 จำนวน 4,616.25 ล้านบาท ซึ่งมีประเด็นที่ตรวจพบว่า ไม่คุ้มค่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ การซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งหลังการตรวจสอบต้องยกเลิกและให้เสนอโครงการใหม่ทดแทนและให้จัดทำโครงการใหม่และจะต้องสามารถ ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ก.ย. 2557

เรียบเรียงจาก เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์