สพฐ. เตรียมชงเรียนฟรีต่างด้าว เสนอ รมว.ศึกษาฯคนใหม่

หวั่นตัวเลขเด็กต่างด้าวในสถานศึกษาไทยพุ่งเป็น 2.5 แสนคนภายใน 3 ปี พร้อมปัดฝุ่นการสอนภาษาต่างประเทศใหม่รับอาเซียน และเสนอแผนงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มประเภทต่างๆ

3 ก.ย.2557 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำข้อมูลไว้ 5 ประเด็นเพื่อนำเสนอต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) คนใหม่ พร้อมด้วย นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ และ พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก และ รมช.ศึกษาธิการ ประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอคือ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน สพฐ. สามารถบริหารจัดการเรียนฟรี 15 ปีได้โดยไม่มีปัญหาในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ที่ สพฐ. เป็นกังวลคือ ปัญหานักเรียนต่างด้าวที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีตัวเลขอยู่ประมาณ 180,000 คน และมีแนวโน้มว่า ภายใน 3 ปีจะเพิ่มเป็น 250,000 คน

“โดยหลักการแล้ว เด็กทุกคนในไทยจะได้สิทธิเรียนฟรี 15 ปีด้วย หากโรงเรียนไหนมีเด็กต่างด้าวมาลงทะเบียนเรียน สพฐ. ก็จะจัดสรรงบประมาณรายหัวให้กับนักเรียนต่างด้าวด้วย แต่เด็กต่างด้าวบางส่วนจะย้ายเข้าย้ายออกจากโรงเรียนบ่อย ไม่ได้มาลงทะเบียนเรียนแต่ต้นภาคเรียน จึงไม่ได้รับการจัดสรรเงินรายหัว โรงเรียนก็ต้องใช้วีธีเกลี่ยเงินแทน อย่างไรก็ตาม หากจำนวนนักเรียนต่างด้าวเพิ่มมากกว่านี้ โรงเรียนคงใช้วิธีเกลี่ยเงินไม่ไหว สพฐ. จึงเห็นว่า ควรต้องหารือปัญหานี้อย่างจริงจังกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำเป็นแนวทางในการจัดเรียนฟรีให้กับเด็กต่างด้าว ทั้งนี้ โดยทั่วไปประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศยุโรปและอเมริกานั้น จะให้สิทธิเด็กต่างชาติเรียนฟรีได้ แต่จะได้รับสิทธิไม่ทัดเทียมเด็กเจ้าของประเทศ ซึ่งถ้านำมาปรับใช้กับกรณีของไทย อาจให้สิทธิเรียนฟรี 2 อย่างกับเด็กต่างด้าว คือ ค่าเทอมฟรี และอุปกรณ์การเรียนฟรี ขณะที่นโยบายเรียนฟรีนั้น จะให้สิทธิฟรี 5 อย่าง คือ ค่าเทอม อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ตำราเรียน และค่ากิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน” นายกมล กล่าว

นายกมล กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องนี้ต้องรอหารือกับ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแนวทางในการจัดเรียนฟรีให้กับเด็กต่างด้าว และอาจจะต้องนำเข้าขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย นอกจากเรื่องนโยบายเรียนฟรีแล้ว สพฐ. จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนประเภทต่างๆ, การกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย, การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และการเตรียมคนพร้อมรับประชมคมอาเซียน ซึ่ง สพฐ. เตรียมจะพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้เน้นการสื่อสาร ตั้งเป้าว่า นักเรียนจะต้องสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ตามความเหมาะสมของแต่ละวัย รวมถึงต้องมีการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของประเทศนในอาเซียนด้วย

เรียบเรียงจาก ผู้จัดการออนไลน์, เดลินิวส์