Skip to main content
Mon, 04/17/2017 - 17:45
17 เม.ย.60 นักนึกษา จากกลุ่มเครือข่าย NDM(ประชาธิปไตยใหม่) PPDD for democracy และ กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม ประชาชนหน้าไม่ใสก็ได้ปะว่ะ? ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ และ ลานประติมากรรม 6ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์