Skip to main content
Wed, 03/22/2017 - 13:07
เมื่อจอมพลสฤษดิ์บอกให้พระสงฆ์เลิกสอนสันโดษเพราะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ไม่อยากทำอะไร ด้าน ส.ศิวรักษ์ เชื่อ ค
Wed, 10/08/2014 - 16:06
ประมวลภาพกิจกรรมดนตรีรำลึก 6 ตุลา ณ มธ.ท่าพระจันทร์ ตัวแทนกลุ่ม ศนปท. เรียกร้องให้สังคมไทยยุติความรุนแรงต่อผู้คิดต่างทางการเมือง
Wed, 10/08/2014 - 15:42
กลุ่มสภาหน้าโดมจัดงานเสวนาวิชาการท่ามกลางการสอดส่องของตำรวจนอกเครื่องแบบ นักวิชาการชี้ประวัติศาสตร์ไทยส่วนใหญ่ถูกเขียนโดยชนชั้นปกครอง ไม่ได้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง