Skip to main content
Fri, 06/19/2015 - 23:17
'คำประกาศจากใจ 7 ดาวดิน' ลั่นพร้อมให้จับที่ จ.เลย ระบุรู้ตัวว่าโดนจับแน่ ไม่อ้อนวอนให้รัฐบาล คสช. มอบเสรีภาพให้และไม่ขอร้องพวกนายทุนสามานย์ จะรับประกันเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ความยุติธรรม สันติวิธี ด้วยตัวเอง