Skip to main content
Mon, 04/10/2017 - 09:12
เปิดรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี พบ หญิงจบประถมหรือหญิงรวยสมรส/อยู่กินกับชายมากกว่า 1 คนในอัตราที่สูงกว่าหญิงกลุ่มอื่นๆ ขณะที่ ฝ่ายชายอายุ 40-44 ปีมีสัดส่วนมากกว่าชายกลุ่มอื่นๆพร้อมชี้สมรสในวัยเด็กเป็นการละเมิดสิทธิฯ ทำลายพัฒนาการ