Skip to main content
Wed, 03/22/2017 - 13:07
เมื่อจอมพลสฤษดิ์บอกให้พระสงฆ์เลิกสอนสันโดษเพราะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ไม่อยากทำอะไร ด้าน ส.ศิวรักษ์ เชื่อ ค
Sun, 04/26/2015 - 01:00
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะ “จอมพลสฤษดิ์ และมรดกที่ประกอบสร้างจากยุคพัฒนา” เหตุได้รับแจ้งให้เปลี่ยนหัวข้อและเนื้อหาการเสวนา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้จัด