Skip to main content
Thu, 03/30/2017 - 19:26
ฤดูเกณฑ์ทหารมาอีกแล้ว เครือข่ายเพื่อนกะเทยฯ ขอสื่อเลิกนำเสนอข่าวเป็นตัวตลก นักวิชาการแนะเริ่มที่ระดับปัจเจกก่อนขยายทัศนคติให้ทั่วถึง ด้าน ผอ.กองการสัสดีแจงจัดห้องตรวจมิดชิด-เร่งทำความเข้าใจเรื่องสิทธิของสาวประเภทสอง
Wed, 05/20/2015 - 14:38
เปิดประสบการณ์เหตุที่คนหลากหลายทางเพศกับคำถาม ‘นาย หรือ นางสาว?’ ที่มาอยากตอบ ทบทวนความพยายามแก้ไขกฏหมายให้สามารถเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามในอดีตและความก้าวหน้าของมัน รวมทั้งการณีศึกษาจากต่างประเทศในการทลายกรอบกฏหมายสองเพศ