Skip to main content

 วันนี้ (10 มี.ค. 60) เวลา 8.00 น. เฟชบุ๊ก เพจ ขบวนการอีสานใหม่ New E-Saan Movement รายงานว่า ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ลำเซบาย ทยอยเดินทางมารวมตัวกัน ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน  อบต.บ้านนำปลีก เพื่อจะเดินทางไปแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องชุมชน ปกป้องลำเซบาย ในเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของโรงงานงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ รร.บ้านดงบัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  

<--break->

ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเจรจาพูดคุยกับป้องกันจังหวัด เพื่อเข้าในพื้นที่รับฟังความคิดเห็น เพราะบริษัทจัดที่สำหรับผู้คัดค้าน แต่ยังไม่ได้รับการยินยอม โดยมีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาสองภาค(เหนือ-อีสาน) เข้าร่วมการแสดงเจตนารมณ์ ในการปกป้องสิทธิชุมชนในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ ตำรวจหน่วยควบคุมฝูงชนจากจังหวัดอุบลราชธานี 1 กองร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ 1 กองร้อย อาสาสมัครรักษาดินแดน. 1 กองร้อย และทหาร 50 นาย ขัดขวางไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในบริเวณเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 2 ของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 

 

 ชาวบ้านยืนยันว่าขอให้ชาวบ้านทั้งหมดที่เป็นกลุ่มผู้คัดค้าน ได้เข้าไปในเวทีเนื่องจากเป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณรอบโรงงานและโรงไฟฟ้าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

นอกจากนี้โรงงานยังตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำเซบายยังเป็นลำน้ำหลักที่คนในพื้นที่หลายอำเภอใช้ประโยชน์ 

 ช่วงเวลา 12.00 น. หลังการเจรจารองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งตัวแทนของบริษัทมิตรผล รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ได้รับหนังสือเพื่อคัดค้านการจัดทำอีไอเอดังกล่าว