Skip to main content
Tue, 04/28/2015 - 20:13
นักวิชาการ นักรณรงค์ด้านสิทธิเด็ก จิตแพทย์ และเยาวชน เห็นตรงกันว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาการรังแกนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน ต้องเริ่มต้นที่การลบอคติเหยียดเพศที่แตกต่าง ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย หลังผลวิจัยชี้หนึ่งในสามของเด็ก LGBT เคยโดนรังแก