Skip to main content

แบ่งปันความรัก ด้วยการบริจาคหนังสือมือสอง

ร่วมบริจาคหนังสือมือสอง แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ชายแดนใต้

 

          โครงการปันรัก ปันรู้ ด้วยหนังสือมือสอง

    รับบริจาคหนังสือดี หนังสือเรียน หนังสือมือสอง และรับบริจาคตู้หนังสือที่ไม่ใช้แล้วนำมาซ่อมเป็นตู้หนังสือปันรัก ปันรู้

 

          ปันรักด้วยการรับบริจาคหนังสือมือสองมาสร้างประโยชน์

   หนังสือที่ได้รับบริจาค เมื่อผ่านการคัดแยกแล้วจะนำส่งต่อให้กับ โรงเรียน ชุมชน หรือองค์กรที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าในพื้นที่ชายแดนใต้ และเราจะนำไปสร้างมุมหนังสือแก่โรงเรียน ชุมชน ที่ขาดแคลนในเรื่องของหนังสือ โดยเราเน้นการบริจาคแก่กลุ่มเด็กกำพร้าในพื้นที่ชายแดนใต้

 

          ขั้นตอนการบริจาค ด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้....

   1. ท่านสามารถนำมามอบเอง -ส่งตามที่อยู่ไปรษณีย์ –บริการขนส่งเอกชน ได้ที่

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

   2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 098-7014452 (คุณเยาวเรศ วงษ์กล้า)

หรือติดต่อทาง Fecebook ได้ที่ Second Hand Book Center – เยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้

(https://www.facebook.com/Second-Hand-Book-Center)