Skip to main content

โผล่ป้ายผ้าปริศนาหน้าสะพานลอย ม.เกษตรฯ มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 18.00น. บริเวณสะพานลอยถนนงามวงศ์วานหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้นำป้ายผ้าจำนวน 2 ผืน ไปแขวนไว้ มีข้อความว่า "Thailand 4.สูญญญ.." และ "รัฐบาลคนดี ยุคภาษีอาน" ทั้งนี้ไม่พบว่าป้ายผ้าดังกล่าวผู้ใดนำไปแขวนไว้ คาดว่าน่าเกี่ยวข้องกับการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้ากล่าวปาฐกถาพิเศษในงานนิทรรศการ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ" ในวันที่ 17 มีนาคมที่จะถึงนี้ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์