Skip to main content

เพจ ANTI SOTUS เผยมีนักศึกษามาร้องเรียน ว่า กยศ. แม่โจ้ แจ้งให้ไปบริจาคเลือด ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนดหากไม่ไปเข้าร่วมจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยยืนยันผลของการกู้เงินได้ช้า ด้านจนท. กยศ.รับเป็นเพียงแค่กลยุทธ ยันในทางปฏิบัติไม่สามารถล่าช้า

31 ม.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ ANTI SOTUS  เผยแพร่ โพสต์และรูปภาพเกี่ยวกับกรณีที่มีนักศึกษามาร้องเรียนว่า งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียกตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขาในมหาวิทยาลัย เข้าประชุมเพื่อชี้แจง ให้นักศึกษา ที่กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ไปบริจาคเลือด ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ไปเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคเลือดจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยยืนยันผลของการกู้เงินได้ช้าและจะทำให้นักศึกษาได้เงินช้าไปด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ ANTI SOTUS รายงานด้วยว่า ได้มีผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้โพสต์และแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้ด้วย โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า แฟนเพจ งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ม.แม่โจ้ ได้ลบโพตส์ดังกล่าว ไปแล้ว คงเหลือแต่โพตส์ภาพการนัดประชุม 

จนท. กยศ.รับเป็นเพียงแค่กลยุทธ ในทางปฏิบัติไม่สามารถล่าช้า

โกสินทร์ หลวงละ เจ้าหน้าที่ กยศ. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวประชาไทว่า ประเด็นดังกล่าวสืบเนืองมาจากการที่ กองทุน กยศ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาบริจาคเลือดขึ้นมา แล้วพบว่าในช่วง 3 วันที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ให้ความสนใจมาบริจาคเลือดกันน้อยกว่าทุกปี จึงได้มีการเรียกประชุมนักศึกษาในแต่ละสาขาเพื่อที่จะกระจายข่าวสาร พร้อมทั้งสร้างกลยุทธเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาออกมาบริจาคเลือดกันมากขึ้น โดยเห็นร่วมกันว่าปีนี้มีนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุนกองยืมเพื่อการศึกษามากถึง 6,000 คน จึงได้กำหนดว่าหากในแต่ละสาขามีผู้มาบริจาคเลือดน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด อาจจะส่งผลต่อความล่าช้าในกระบวนการกู้ยืม

กสินทร์ ยืนยันว่า นี่เป็นเพียงแค่กลยุทธเท่านั้น เพราะหากนักศึกษามาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดจริง ในทางปฏิบัติ กยศ. ก็ไม่สามารถที่จะทำให้กระบวนการในการกู้ยืมของนักศึกษาล่าช้าได้ อีกทั้งกระบวนการในการกู้ยืมก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม ซึ่งกำหนดให้มีการเซ็นต์สัญญาการกู้เงินสองรอบตามปกติ

สมัชชาแม่โจ้เสรีเพื่อประชาธิปไตย ชี้ ละเมิดสิทธิชัดเจน มหาวิทยาลัย​​ไม่เคยสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน

เวลาประมาณ 20.30 น.เพจสมัชชาแม่โจ้เสรีเพื่อประชาธิปไตย ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว ว่าสามารถสะท้อนการบริหารจัดการภายในได้อย่างดี มหาวิทยาลัยของเราไม่เคยสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วและมีการละเมิดเสรีภาพกันมาตลอด