Skip to main content

วันที่ 22 พฤศจิกายน 58 เพจสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย โพสรูปภาพใบประกาศพร้อมเขียนคำบรรยายภาพว่า “ #ไม่สามารถอุทธรณ์ใดๆได้ทั้งสิ้น มช อ่านแล้ว บอกต่อกันด้วยนะครับ ไม่งั้นคุณอาจได้ลงเรียนใหม่อีกรอบ”  

โดยข้อความในภาพเผยว่า ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางในการทำกิจกรรม Bike for Dad ทางมหาวิทยาลัยจะปิดถนนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งตรงกับวันสอบปลายภาคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเหตุให้ภาพดังกล่าว มียอดแชร์และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นหลาม

ทั้งนี้ ภาพดังกล่าวมีข้อความระบุว่า “ประกาศ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ “Bike for Dad” โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางในการปั่น มีเส้นทางตั้งแต่ ประตูวิศวกรรมศาสตร์ ถึง หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประตูวิศวฯ – วงเวียนหอนาฬิกา – 4 แยกไฟแดง อมช. – คณะรัฐศาสตร์ – ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยคาดว่าถนนจะปิดตั้งแต่เวลา 12.30 เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาที่มีสอบในช่วงเวลา 15.30 น. ให้มาถึงคณะตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ถ้าหากนักศึกษาไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ตามเวลาจะถือว่านักศึกษาขาดสอบโดยอัตโนมัติและไม่สามารถอุทธรณ์ใดๆได้ทั้งสิ้น สำหรับกรณีที่นักศึกษามีสอบในช่วงเลา 12.00-15.00 น. และต้องเดินทางไปสอบต่อในช่วงเวลา 15.30 น. ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาทราบล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือล่วงหน้า”

 

#ไม่สามารถอุทธรณ์ใดๆได้ทั้งสิ้น มชอ่านแล้ว บอกต่อกันด้วยนะครับ ไม่งั้นคุณอาจได้ลงเรียนใหม่อีกรอบ

Posted by สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย on 22 พฤศจิกายน 2015