Skip to main content

เจ็ม ออซ์เติร์ก (กลางแถวหน้า)  ผู้จัดการทั่วไป ซาโนฟี่ ประเทศไทย   เฟลิเซีย เดอ โมซ์ ผู้จัดการระดมเงินทุนประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และพนักงาน บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก จัดกิจกรรม  Sanofi Run for Enfants du Mekong “ซาโนฟี่วิ่งเพื่อเด็กลุ่มแม่น้ำโขง” เข้าร่วมวิ่งในงานแสตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน ประจำปี 2558   โดยพนักงานซาโนฟี่ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทจะร่วมบริจาคเงินจำนวนเท่ากับค่าสมัครตามระยะทางวิ่ง ให้แก่มูลนิธิ

มูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง (Enfants du Mekong) ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐ (Non-governmental organization – NGO) ที่ไม่แสวงผลกำไร  ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ยากจนในประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงและหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา จีน (ยูนนาน) ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาภูมิภาคนี้ให้เจริญก้าวหน้า ร่วมบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย www.enfantsdumekong.com