รมว.ยุติธรรมเตรียมใช้คำสั่ง คสช. จัดระเบียบเด็กแว้น

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เผยว่าได้ยกร่างคำสั่ง คสช. เพื่อจัดการกับนักแข่งรถบนทางสาธารณะแล้ว โดยอาศัยอำนาจตาม ม.44 รัฐธรรมนูญชั่วคราว ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอหัวหน้า คสช.

30 มิ.ย. 2558 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้ร่างคำสั่ง คสช. เพื่อจัดการกับกลุ่มนักแข่งรถบนทางสาธารณะ หรือเด็กแว้น โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 นั้นได้ยกร่างเสร็จแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อไป